Évek óta tanuljuk, tanítjuk a természetgyógyászatot, s mindannyian számtalanszor citáljuk Hyppokrates fenti mondását. Így vagyok ezzel én is, hosszú évek óta. Az idézet alkalmával mindég bevillan a japán hara kifejezés, a kínai alsó than-thien pont, az ajurvédikus gyógyászatban második és harmadik csakra, s az európai orvoslás által citált abdominális immunitás.
Nem véletlen, hogy a hagyományos keleti gyógyászat és az európai orvoslás is valahol a hastájékra, valami nagyon fontos feladatot oszt ki, de hogy ez alatt mit értünk, s mik a közösek, azok megdöbbentõek.

Évek óta fogalakozom emésztõszervi megbetegedésekkel-, s sok ezer kliens kikérdezése, alap állapotfelvétele, terápiás programjának összeállítása és az állapotváltozás nyomon kisérése ok-okozati összefüggések elemzésére késztetett.
Korábbi cikkeimben, melybe a krónikus vastagbélgyulladás különféle megjelenési formáit, valamint a candidiasist elemeztem, rámutattam arra, hogy a bél betegségeket annyiféle idegrendszeri, belgyógyászati, bõrgyógyászati, szemészeti, gégészeti, szaporodásbiológiai, urogenitális, tüdõgyógyászati, allergológiai, mozgásszervi, endokrinológiai, valamint daganatos betegség kíséri, ahányan megbetegszenek- Tehát valami közös többszörösnek, kell lennie, ami a belekben kezdõdik, s mint említettem bárhová elvezethet.
Ha a hagyományos kínai orvoslás, a japán gyógyászat, az ajurvédiku orvoslás a hastájékra, annak funkcionális és energetikai állapotára fekteti a hangsúlyt, akkor itt lennie kell valami olyannak, amirõl a tapasztalat már évezredek óta jelzi a fontosságát, de a molekuláris biológia, a citológia, a hisztológia késik a magyarázattal.
A sok ezer beteg hasának megtapintása közben észleltem, hogy mindegyik hideg valahol- önmagához képest-általában a lépkanyar és a köldök között, minden esetben feszes, merev a hasfal, a széklet általában szorulásos, de még inkább nyákos, hasmenéses, esetleg véres.
A korábban felsorolt tünetek rendszerint tünetcsoportokat alkottak, de a viselkedési tünetek, úgy, mint álmosság, energia vesztettség, szomorúság, környezettel szembeni érdektelenség, sírósság, fázékonyság, ingadozó lelki állapot, mindenkinél elõfordult. Ezt követõen a tünetek már megoszlottak- de a térdek és a többi izület fájdalmas disfunkciója, a száraz bõr a lábszárakon, az érzékszervek zavart mûködése, a gyakori vizelés, a puffadás majdnem mindenkinél megjelentek.
Ezek a tünetek aztán további önmagát gerjesztõ egyéb funkcionális és morfológiai elváltozásokat hoztak.

Elemezve a tüneteket megállapítható volt, hogy a védikus alkattannal egybecsengtek a funkcionális és morfológiai elváltozások, így egyes betegség típusok nagyon is körül határolhatóak voltak a külsõ megjelenés és az anyagcsere típus tükrében
Az élõlények két fõ biológiai funkcióval rendelkeznek. Ezek az alapreguláció- ez jelenti, a belõ homeosztasist, valamint az adaptációt, azaz a külvilághoz való alkalmazkodást. Az adaptáció lényege az, hogy kifelé változunk, hogy a belõ harmónia, megmaradjon.
Energetikailag a helyzet a következõ: mindenféle forrású energia, legyen az imaginativ, mozgással, légzéssel, folyadékfelvétellel, táplálkozással felvett energia, végsõ soron, sejtszinten ATP / adenosin tri foszfát/ formájában hasznosul. Elsõdlegesen az ATP az adaptációra használódik fel, s ami marad, az az alapregulációé. Ha tehát túl sok a kompenzációs igény, a szervezet elfárad, energiái kimerülnek, s nem marad az alapregulációra, tehát kialakul a sejtszintû energia vesztett állapot, s ennek eredményeképpen ki-ki ott betegszik meg, ahol önmagához képest genetikailag a leggyöngébb.
Nézzük meg ezt most hasi energetikai és vese energetikai oldalról.

A hagyományos kínai orvoslás szerint az õserõ a vesékbe lakozik. Mit jelent ez biológiai oldalról?

A vesék és a mellékvesék felelnek a stresszes állapotban az adaptogén hormonok vérbe juttatásáért- adrenalin, nor adrenalin, renin. Az egész stressz reakció rendszer rendkívül energia igényes, s minél erõsebb a hirtelen stressz, vagy mennél tovább tart a tartós stressz, annál több ATP kerül ennek kompenzálására. A hormonális hatások, az erek szûkítése, a glikogén szintézise, mind transzformációs energiát is igényel, s végül kialakul a teljes kimerülés, s a szervezet képtelen a válaszadásra. Megint ott vagyunk, hogy a külsõ adaptációra elfogytak az energiakészletek, s a belsõ rend fenntartására semmi sem vagy végtelenül kevés maradt, így a korábban vázolt helyzet alakul ki, mindenki ott betegszik meg a stresszhatásra, ahol önmagához képest a leggyöngébb.
Hogy néz ez ki a has szempontjából?

A bélrendszerben lévõ Peyer Plakkok a hasi immunrendszer katonái, de ide tartoznak a lágyéki nyirokmirigyek, a hasi nyirokér rendszer is. A nyirokszervek és a belekben lévõ több kilónyi mikroszervezetek közt szimbiózisnak kell lennie. Sajnos az egész emberiségre jellemzõ ennek teljes vagy részleges hiánya-, azaz a disbiotikus állapot a jellemzõ. Ennek eredménye a megszámlálhatatlan emésztõszervi kórkép, s azok secunder, tercier kórképei, amelyek, mint említettem az orvostudomány bármely területén megjelenhetnek.
Az emésztés az érzékszerveken keresztül indul meg, de a szájüregben kezdõdik. Itt nemcsak a kémiai átalakulásról van szó, hanem informatikai rendszerekrõl is. A nyelv, mint mikroterület-alapos rágás esetében- felveszi a táplálékról az alapinformációt, s ennek eredményeképpen választódnak ki az emésztõnedvek és alakulnak, modulálódnak a mikroszervezetek. Ez utóbbiak az információt a vastagbél illetve a vékonybél nyálkahártyájáról kapják.
Az információ átadása csak akkor valósul meg, ha a nyálkahártya sértetlen és funkcionálisan is korrekt.
A vastagbélben történik meg a víz visszaszívása-, azaz a rendezetlen struktúrájú víz készül, hogy belépjen a keringési rendszerbe.
S itt jön, ami ámulatra méltó, s itt jön az, hogy Hyppokrates igazát a 2oo2-es ultra mikroszkópos felvételek igazolták alapbizonylati szinten.
A napokban Japánból kapott ultra mikroszkópos felvételeken egyértelmûen látható, hogy a rendezett struktúrájú víz Dávid csillag alakzatú, illetve annak alapformátumát számtalan variációban tükrözi. Mindez a hókristályokban is nyomon követhetõ.
A vastagbél nyálkahártyáján a z ultra felbontás DÁVID CSILLAG alakú hatszögû mitázatot mutat/ Nat.Geo TV adás szerint / s ez azt jelenti, hogy a bélben lévõ strukturálatlan vegyes formátumú és szerkezetû víz ennek a formációnak a hatására alakul át klaszter rendszerû, rendezett struktúrájú vízzé. Amennyiben a bél nyálkahártya sérült, s ez a formáció hiányos, elmarad a víz struktúrájának belsõ rendezõdése, s az egész szervezetben, struktúrájában sérült víz kering. Ennek egyenes következménye, hogy sem sejten belül, sem a sejtek egymás közti információs rendszere nem lesz tökéletes, s megint ott vagyunk, hogy mindenki ott betegszik meg, ahol önmagához képest a leggyöngébb. Így alakulhat ki a bélbetegségek hatására bármilyen másodlagos, vagy harmadlagos kórkép.
Döbbenetes összefüggés. Ha ezt megértjük, akkor a továbbiakban már nem lesz vita arról, hogy a táplálkozás, az alapos rágás, a helyes folyadékfelvétel miért alapjaiban sorsdöntõ!!!
Hasonlóan döbbenetes tapasztalat az, hogy a daganatos betegségnél az õssejt implantáció után azonnal a sejtmagból Dávid csillag formájú szikrázó hologram jelenik meg, amely erõs csillagszórószerû fényt bocsát ki magából. Ekkor egyesül a beültetett õssejt a befogadó sejtekkel és azokkal homogenizálódik
Kérem a kedves orvos és természetgyógyász kollégákat, mielõtt bármely betegség tüneteit próbálnák valamely csoda módszerrel megszüntetni, elébb az emésztést és annak valamennyi funkcionális elemét harmonizálják- a szájüregtõl a végbélig, a májtól az epétõl a hasnyálmirigyig- mindent beleértve. Nagy valószínûséggel ezután már nem sok tünet marad, s azokat valóban akkor már specifikációk szerint illõ szanálni.

Nézzük meg mindezeket további energetikai szempontból. A védikus rendszer szerint a csakrák felelnek a szervezet harmonikus mûködéséért- s ennek hormonálisan meg is van az analógiája. Minden csakra magasságában ott a belõ elválasztású mirigy- herék-petefészkek, mellékvesék, hasnyálmirigy, csecsemõmirigy. pajzs és mellékpajzsmirigy, tobozmirigy, agyalapimirigy- aluról fölfelé haladva.
Mi is tehát a csakrák feladata?

Alapvetõen három fõ feladatuk van:
Elsõ: a holografikus énünkkel való kapcsolattartás, ami az egész immunrendszer és alapreguláció más dimenzióban lévõ mátrixához való hasonulás.. Hogy megértsük, hogy ez mit jelent, egy példát mondok: beállunk a tükörbe-, látjuk, hogy kócosak vagyunk-, de nem látjuk, hogy milyen a fésült hajunk- de mégis olyanná tesszük, mert a láthatatlanba ott van, s addig fésüljük, amíg nem lesz olyan, mint kéne. Fura hasonlat, de találó.

A másik feladata a makrokozmosz vibrációinak felvétele. S ez megint a saját eredeti hologramunk szerint történi, mert a mikro és makrokozmosz közti kapcsolat a csakrákon keresztül valósul meg az Adey ablak törvényei szerint.

A harmadik feladat igen érdekes. Az Universumban, a kozmikus térbe, kozmikus sugárzás formájában minden elem mikro, sub molekuláris része, vagy annak hologramja megtalálható. Ezek a sub molekuláris rendszerek spin formájába mozognak, megteremtik a saját mágneses terüket és a csakrákon keresztül, jutnak el végsõ soron a fizikai testbe, kinek-kinek a pillanatnyi állapota és eredeti holografikus rendszere szerint.

A csakrák tehát mindenkinél minden téridõ pillanatban másként mûködnek, tehát a csakra nyitogatás és csukogatás tudománytalan szakszerûtlen tevékenység.
Olyan helyzetet kell teremteni, hogy a csakrák maguktól végezzék a csodálatos többdimenziós multifunkciójukat.
Így függ össze, tehát Hyppokratesz csodálatos elõjelzése a mai molekuláris biológia bizonyító erejû eredményével.

Béky László