Nemzetközi CoD/TM/ Rákkutató Csoport, valamint az AURA Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ több évtizedes kutatómunkával kidolgozta az onkológiai orvosi terápiák kiegészítõ, támogató, öngyógyító módszereinek rendszerét.

Ennek a módszernek az a lényege, hogy a hivatalos orvostudomány által ajánlott és végzett sebészeti, radiológiai és kémiai terápiák hatékonyságának lényeges javítása, támogatása érdekében milyen kiegészítõ és támogató eljárásokat kell alkalmazni ahhoz, hogy a szervezet méregtelenítését és ellenálló képességét a legelõnyösebben befolyásolhassuk, s ennek eredményeképpen a szervezet minden téren minél elõbb felépítse önvédõ, öngyógyító rendszerét.

MI A RÁK ?

Multifaktorális, idült, degeneratív megbetegedés, amely 8-10 év alatt jöhet létre.

Idegen nyelven tumor, neoplasma, malformatio, carcinoma, sarcoma.

A rák nem egy szerv, hanem az egész szervezet, a test és a lélek idült megbetegedése, az egészséges sejtek lassú, fokozatos deformálódásának eredményeképpen. (Giesing et.al. 2000)

Kialakulásában a genetikai adottságokon kívül egy sor külsõ környezeti hatás, pl. a dohányzás, szerves és egyéb vegyületekkel való tartós kontaktus, túlzott alkoholfogyasztás, helytelen természetellenes táplálkozás, amalgám fogtömések, szexuális, párkapcsolati és különféle lelki, szociális, társadalmi problémák, öröklõdés s egy sor egyéb ismert és kevésbé ismert tényezõ együttes jelenléte , ezek különbözõ egyéni kombinációja szükséges, a szervezet egyidejû kompenzációs és védekezõképességének megromlása, legyengülése mellett.

Maga a daganat nem más, mint a normálistól alakjában és mûködésében jelentõsen eltérõ olyan sejthalmaz, amely génkárosodás következtében szaporodásában és növekedésében korlátlan, nem ismeri a szöveti határokat, növekedése igen intenzív, anyagcseréje fõleg anaerob körülmények közt jelentõs, nagymennyiségû toxikus anyagot termel, mely mennyiséggel a szervezet elõbb-utóbb nem képes megbirkózni.

A betegség elõrehaladtával, a konvencionális kezelések ellenére, az esetek túlnyomó többségében életveszélyes áttéteket képez, részben vagy teljesen leköti a szervezet immunrendszerét, felhasználja a szervezet rendelkezésére álló tápanyagok jelentõs részét, általános oxigén- és energiahiányos állapotot, sav-lúg egyensúlyvesztést, elerõtlenedést okozva elõsegíti a szervezet végsõ, idõ elõtti elmúlását.

A daganatos betegségben szenvedõk társadalmi megítélése sajnos nem megfelelõ, mert a közgondolkodásban “a rák egyenlõ a halállal” tudat az elterjedt.

A rákos beteg sajnos akarva-akaratlanul elszigetelõdik a társadalomtól, célja vesztetté válik, így a materiális orvosi alapterápia nem minden esetben hozza meg az elvárható eredményt.

Sajnos hazánk az onkológiai elhalálozások terén nemzetközileg is szégyenletes helyen, azaz az USA-val együtt a világstatisztikában legelöl áll.

Mindezek figyelembevételével a tudományosan igazolt természetes táplálkozási, élet- és gyógymódoknak igen nagy a szerepe és jelentõsége.

A tudományos kutatás mindenkori naprakész eredményeinek figyelembevételével a következõkben tesszük közzé az általunk javasolt onkológiai természetgyógyászati kiegészítõ, a konvencionális módszereket (sebészet, kemo- és sugárterápia) támogató terápiákat.

ALAPELVEINK:

AZ ELSÕDLEGES MEGELÕZÉS, a széles körû ismeretterjesztés kiépítése.

A holisztikus biológiai rákterápia, a konvencionális kezelések mellett, a kórházi kezelések elõtt, alatt és után valamennyi, tudományosan igazolt, nemzetközileg elismert komplementer készítmények és módszerek egyénileg célzott kombinációival történik.

A MÁSODLAGOS MEGELÕZÉS, az ÁTTÉTKÉPZÕDÉS-MEGELÕZÉS stratégiájának kidolgozása, széles körû ismertetése, bevezetése és alkalmazása.

FILOZÓFIÁNK:

A nem valami ellen történõ küzdelem, hanem a kitûzött cél érdekében történõ hosszú távú, együttes munkálkodás, a háziorvosok, klinikusok, pszichoterapeuták, természetgyógyászok, rákkutatók emberi és szakmai együttmûködésével, összefogásával.

Ennek érdekében a mindenkori egészségi-betegségi állapot figyelembevételével a hozzánk fordulóval meghatározzuk az élettartam meghosszabbításán, valamint az emberhez méltó életminõség biztosításán keresztül az elérendõ életcélt, ami lehet pl. a gyerekek érettségije vagy az unoka megszületése stb., majd közösen, a mindenkori alkat, anyagcseretípus, pszichoszociális helyzet figyelembevételével megállapítjuk az ehhez vezetõ utat.

Nincs tehát mindenkire érvényes protokoll, csak általános alapelvek, amelyeket minden esetben személyre szólóan állítunk össze.

Filozófiánk szerint annyiféle rákbetegség van, ahány rákbeteg, mert abban vagyunk egyformák, hogy mindenki különbözik a másiktól. Ezért vannak alapelvek és nem mindenkire érvényes protokollok.

FELADATAINK:

Legelsõ, hogy a szervezet valamennyi sejtjének normális alapregulációs feltételei megteremtõdjenek, kialakuljon elsõsorban a laza rostos kötõszövetben az a helyzet, hogy minden sejt képes legyen egymással egészséges biokémiai és bioelektromos belsõ informatikai rendszerrel kommunikálni.

A daganatos betegségek esetében ezt a belsõ informatikai rendszert oly nagy teher éri, hogy a szervezet energia-háztartása, energiakészlete a megbomlott állapot kompenzációjára fordítódik, az oxigénhiány, a CoQ1O-hiány és a sejtek energiahiányos állapota egyre fokozódik (P. Nurse et.al 2002, Nobel-díj), s magára az öngyógyításra és az alkotó életre egyre kevesebb jut.

Ezért érzi magát a daganatos beteg fáradtnak, cselekvõképtelennek, ezért keseredik el, mert a lélek kész, és a test erõtlen.

MI EZEK UTÁN A GYAKORLATI TEENDÕ?

1. MÉREGTELENÍTÉS.

Elõször is megteremteni a már többletként jelentkezõ toxikus anyagok és a daganatsejtek elpusztulásával termelõdõ még több mérgezõ anyag folyamatos kivezetését a szervezetbõl úgy, hogy a keringésben mindenkor jelen lévõ káros anyagok mennyisége ne haladja meg azt a küszöbértéket, ami a szervezet számára már visszafordíthatatlan önmérgezést is elõidézhet.

2. AZ IMMUNRENDSZER FELÉPÍTÉSE, AKTIVÁLÁSA.

Ezzel egy idõben immunológiai egyensúlyt teremteni, a legyengült, leromlott, károsított immunrendszert felépíteni azért, hogy a sokoldalúan megterhelt szervezet ne legyen áldozata a deformált sejtek elszaporodásának és a különféle másodlagos, harmadlagos fertõzéseknek.

3. A SZABAD GYÖKÖK ÉS AZ ANTIOXIDÁNSOK EGYENSÚLYÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA.

Ez az egész szervezet valamennyi sejtjének alapregulációs harmonizálását jelenti, az immunológiai és hormonális vezérlésen keresztül, a vegetatív idegrendszer szimpatikus és paraszimpatikus egyensúlyának megteremtésével.

4. A TERMÉSZETES, HELYES TÁPLÁLKOZÁS AZONNALI ELINDÍTÁSA.

A szervezet méregtelenítésével, a természetes, helyes táplálkozás megkezdésével, a belsõ miliõ lúgosra átállításával lehetõvé válik a harmonikus erõs immunrendszer felépítése, melynek képesnek kellene lennie a deformált elõrákos és rákos sejtek megsemmisítésére.

5. A DEFORMÁLT DAGANATOS SEJTEK KÉPZÕDÉSÉNEK MEGÁLLÍTÁSA, ÉS/VAGY PROGRAMOZOTT ELHALÁSUK (APOPTÓZIS) BEINDÍTÁSA.

Így tudjuk megállítani a degenerációs folyamatot, a deformált sejtek képzõdését, valamint beindítani a daganatsejtek apoptózisát, azaz a daganatsejtek programozott sejthalálát.

6. STRESSZREDUKCIÓ.

Törekedni kell arra, hogy a stressz mértéke ne haladja meg a kompenzációs lehetõséget, mert a túlzott stressz jelentõs energiaveszteséget és az immunrendszer tudományosan bizonyított komoly szintû legyengülését jelenti.

7. AZ AMALGÁM FOGTÖMÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA.

A rendkívül kényes sav-lúg egyensúly biztosítása a táplálkozás és életmód radikális átállításával az egyik legkörültekintõbben végzendõ feladat.

Rendet kell teremteni a szájüregben, mint mikrorendszerben, ez azt jelenti, hogy sem amalgám, sem más idegen anyag nem maradhat ott.

A szervezetben, ha a bevitt folyadékok koncentrációja – pl. cukros italok – meghaladják a sejtekben lévõ koncentrációt, azzal a sejten belüli és sejten kívüli folyadékok indokolatlan besûrûsödését segítjük elõ, s ez nagymértékben rontja az egész szervezet belsõ és külsõ informatikai rendszerét.

A könnyen oldódó szénhidrátok nemcsak a szájüreg, hanem az egész szervezet normális mûködését több oldalról is károsíthatják.

8. A RENDSZERES NAPI MOZGÁS ÉLETMENTÕ SZEREPE.

Meg kell teremteni az oxigénhiányos állapot helyett az oxigénnel jól ellátott állapotot.

Ahhoz, hogy az oxigén életfontosságú szerepét jól betölthesse, helyre kell állítani az optimális kapilláris keringést, azaz a szervezet mintegy 80-100 ezer kilométeres hajszálérhálózatának kifogástalanul kell mûködnie.

Ez a gyakori friss levegõn történõ mozgással, szakszerûen, tudományosan összeállított lélegzõgyakorlatokkal történik.

9. AZ ANTIOXIDÁNS, VITAMIN, NYOMELEM, ENZIM, AMINOSAV és FLAVONOID, VALAMINT VALAMENNYI HIÁNYZÓ BIOLÓGIAILAG AKTIV ANYAG HIÁNYÁNAK FOLYAMATOS PÓTLÁSA.

Elõ kell segíteni a vitaminok, makro-, mikroelemek, enzimek és egyéb biológiailag aktív anyag szervezetbe juttatását, felszívódását, mégpedig elõször vízben oldott formában. (Rácz et.al. 2002)

Meg kell teremteni a rendkívül káros sejtkárosító, sejtdeformálódást is okozó szabad gyökök redukálásának feltételeit, mégpedig a szervezet valamennyi közbülsõ anyagcsere-folyamatában, ezért olyan nagymennyiségû, természetes antioxidánst, vitamint, enzimet, aminosavat, makro-, mikroelemet és flavonoidot kell a szervezetbe juttatni, melyek minden szinten képesek ezt a feladatot maradéktalanul ellátni.

10. BE KELL INDITANI AZ ANGIOGENESIS-GÁTLÁST.

Meg kell teremteni az angiogenesis-gátlás feltételeit, ez pedig azt jelenti, hogy a daganat táplálásához ne alakuljanak ki újabb és újabb erek

(P. Gálfy et.al. 1996)

11. MEG KELL TEREMTENI A HARMÓNIKUS MIKROBIOLÓGIAI RENDET.

Meg kell teremteni a szervezetben a mikrobiológiai rendet, mert az oxigénhiányos, savas irányba eltolódott állapot a gombáknak kedvez, s normál esetben elsõsorban a bifidus, thermofilus és acidofilus családnak van helye. Ezt megelõzõen szükséges olyan anyagok alkalmazása, amelyek a már nem kívánatos mikrobákat szaporodásukban gátolják, de nem teremtenek rezisztenciát.

A bélbarát baktériumcsalád szervezetbe juttatásával egy idõben szükséges a praebiotikus, azaz a probiotikus flóra táplálásához szükséges anyagokat is a szervezetbe juttatni.

12. CSÖKKENTENI KELL AZ IDÜLT, DEGENERATÍV GYULLADÁSOS ÁLLAPOTOT.

Meg kell teremteni az idült, degeneratív gyulladásos állapot lassú, de fokozatos terheltségi állapotának csökkentését.

Ez elsõsorban a vastagbél nyálkahártyájának abszolút hibátlan morfológiai és funkcionális állapotára vonatkozik, mert ennek megléte vagy hiánya alapjaiban meghatározza a testbe visszaszívódó víz strukturális állapotát, ez pedig alapvetõen befolyásolja a szervezet energiaszintjét.

13. HARMONIKUS ELEKTROMÁGNESES TERET KELL TEREMTENI.

Meg kell teremteni a geopátia- és elektroszmogmentes környezetet, s egyben elõsegíteni a természetes környezetet, hogy a torzító elektromágneses terek helyett harmonizáló elektromágneses terek domináljanak.

14. MINDENT CSAK A TESTI-LELKI TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG SZINTJÉN SZABAD VÉGEZNI.

Valamennyi feladatot csak lassan, nagyon gondosan, az emberi és tudományos felelõsség teljes tudatában szabad végrehajtani, mert a pozitív hatások mellett úgynevezett terápiás reakciók is kialakulhatnak, ami esetleg lázzal, rossz közérzettel, egyes tünetek fokozódásával járhat.

(A. Schaefer, 2003)

15. A LELKI TERÁPIA ÓRIÁSI JELENTÕSÉGE. (S.FREUD) A LELKI EGYENSÚLY HELYREÁLLÍTÁSA.

Törekedni kell a vegetatív idegrendszer szimpatikus-paraszimpatikus egyensúlyi állapotának kialakítására, mert a tartós szimpatikus túlsúly felborítja az egész szervezet belsõ egyensúlyát.

Fokozni kell az ellazító, relaxáló, meditációs módszerek ismeretét, s mindezeket az öngyógyítás, a testi-lelki harmónia megteremtésének szolgálatába állítani.

Törekedni kell a hit erejével, a belsõ látás kialakításával a lelki egyensúly helyreállítására.

16. A VALÓDI ÉRTÉKREND KIALAKÍTÁSA.

Ki kell alakítani az álértékrend helyett a természetközeli értékrendet, s meg kell találni a társadalomban azt a helyet és helyzetet, amiben az egyén képességei, vágyai és lehetõségei egymással hosszú távon arányban vannak.

17. DIETETIKA ÉS FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZER-KIEGÉSZÍTÉS.

Tévesnek ítéljük meg a hosszú, sokszor hetekig tartó léböjtöket, a különbözõ áltudományos diétákat. A túlböjtölés a szervezet általános szénhidrát, fehérje, zsiradék, vitamin, makro- és mikroelem, enzim és egyéb biológiailag aktív anyag hiányához vezet, s ez a rákos folyamatot felgyorsíthatja.

Az étrend lehetõleg ökológiailag és biológiailag nem szennyezett helyrõl származó nyers zöldségeket és gyümölcsöket is tartalmazó, gabonára, tojásra, sovány halra és szárnyasra alapozott, jól emészthetõ vegyszerekkel, tartósítószerekkel, ízesítõszerekkel nem kezelt természetes élelmiszerekbõl álljon, ami lehetõleg tartalmazzon minden olyan funkcionális biológiai élelmiszer-komponenst, ami az élet optimális fenntartásának alapjaihoz és a betegséggel kapcsolatos többletterhek megoldásához szükségesek.

Ezek a szezonális, lehetõleg lila, piros és sárga színû zöldségek, gyümölcsök, a gabonafélék közül elsõsorban a zab és a köles, valamint a rizs.

A színes zöldségek-gyümölcsök tartalmazzák a biológiailag aktív anyagokat, melyek a korábban említett feltételeknek megfelelnek.

Mely termékek azok, amelyek hitelesen felhasználhatóak a terápiában?

A méregtelenítéshez, az apoptózis beindításához, az idült, degeneratív gyulladás csökkentéséhez, a szabadgyök-fogáshoz, a mikrobiológiai rendterápia kialakításához, a sav-lúg egyensúly megteremtéséhez és a létfontosságú immunológiai feladatok ellátásához valamennyi emésztési, felszívódási, egyéb sejtszintû alapregulácós feladat, elsõsorban az optimális terminális oxidáció, az antioxidánsok és szabad gyökök, a CoQ1O-mitokondrium optimális viszonyának (P. Nurse, T. Hunt, L. Hartwell, 2002) és ezen keresztül valamennyi testi-lelki harmónia megteremtéséhez felhasználhatóak azok az EU- és hazai engedélyeztetésû, természetes alapanyagú teák, funkcionális étrend-kiegészítõk és készítmények, melyek hatékonysága tudományosan megalapozott, nemzetközileg is elismert, hiteles kontrollált klinikai vizsgálatokkal igazolt (T. David, Q. Li, A. Georgopoulos 2003)

A fentiek közül kiemelkedõ hatású a CoD (TM) Tea-Extrakt és Célzott Táplálkozási Rendszer, mely évezredes tapasztalatokon és több évtizedes nemzetközi tudományos kooperáció eredményeként praeklinikai kutatások és placébókontrollált, randomizált, dupla vak klinikai tanulmányokon alapuló bioaktív összetevõkre standardizált, nemzetközi szinten is törzskönyvezett készítmény. (T. David, Q. Li, A. Georgopoulos, P. Gálfy, Zs. Neogrady, R. Bruening, B. Sarkady, L. Homolya, R. Kotz, L. Laxhuber, M. Mácsay L. Paputh, J. Kosáry, O. L. de Ugaz, A. Schaefer et.al, R. Metzger, M. Miksche, Z. Anisimovna, A. Movszeszovics, B. Schechter, 1983-2005)

A CoD (TM) Tea és Célzott Táplálkozási Rendszer, mint ADDITIV SZUPPORTÍV BIOTERÁPIA, az immunrendszer felépítésére, erõsítésére, a daganatos folyamatok megállítására, illetve visszaszorítására, megszüntetésére – a hagyományos kezelésekkel együtt – mint holisztikus gyógymód a BIOLÓGIAI RÁKTERÁPIA LÉNYEGES ALKOTÓELEME.

Mindezek mellett ismert a biológiai daganatkezelés számtalan, tudományosan és klinikailag is bizonyított formája, pl. a fagyöngykúra, a fotodinamikus terápia, termoterápia, hormonterápiák, különféle hidroterápiák s egyéb lelki és testi síkon ható rendszerek, melyek egyénileg célzott kombinatív alkalmazása minden esetben nagyon megalapozott klinikai, szakorvosi és természetgyógyászati tudás és tapasztalat alapján gondos egyedi elbírálás függvényeként kerülhet alkalmazásra.

A különféle masszázs-, energetikai és egyéb terápiák alkalmazása csak a kifejezetten erre a célra szakosodott, nagy tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezõ szakembertõl fogadható el.

A jövõ rákkezelési módszere a konzervatív és biológiai terápiák célzott, kombinatív összessége, amely tartalmazza az elsõdleges és másodlagos megelõzést, a tényleges terápiát, valamint az utókezelést is, melynek valamennyi eleme klinikailag és tudományosan egyértelmûen bizonyított, s minden esetben egyedileg kerül összeállításra.

Béky László Assoc.prof. prof .h.c.mag.dr. Dávid Tamás

természetgyógyász, elnök, tudományos fõigazgató

intézeti igazgató International CoD(TM) Cancer Research Group