COUE MÓDSZER.

Az 1980-as évek második felében egyre többen kerestük fel Dr. Szabó Lajos, egymás közt Lajos Atya személyét az adonyi plébánián.

Atya, mint lazarista missziós rendi pap a lélek gondozásán kívül a testi nyavalyák holisztikus kezelésének is messze földön ismert és elismert személyisége volt. Bejárta a Világot, hosszabb időt szolgált Afrikában is.

Tanított minket a gyógynövények ismeretére, a dietetikára, a reflexológiára, akupresszúrára és mindenre, ami a betegek gyógyulását elősegítette.

Sugárzó személyisége, sziporkázó elméje, messzire hallatszódó kacagása egész életemben elkísér.

Mestere volt a radiesztéziának, ezüst ingáját ma is látom, ha a szememet behunyom. Soha nem tévedett a diagnózis megállapításában, de nem csak a tüneteket, hanem az okokat is megkereste, megtalálta.

Elsők közt hívta fel a figyelmet a káros geopatikus sugárzásokra!!!

Egy alkalommal daganatos beteg hozta hozzá a kontroll labor eredményeket. Megnézte, majd az ingával is ellenőrizte és szó szerint a következőket mondta:

…” egy árva daganat sejt sincs az ön szervezetében”…

A beteg végtelen boldogan eltávozott!!!

Amikor más látó és halló távolságon kívül volt, halkan, nagy tisztelettel megkérdeztem, hogy: Atya! Hogy mondhattál ilyet?

A válasz mosolyogva: Tudom fiam, de mit gondolsz: Ezeknek a szavaknak mekkora ereje van a további gyógyulás céljából???

Aztán elővette EMIL COUE. ELMÉD GYÓGYÍTÓ HATALMA  című könyvét, és mint kötelező olvasmányt, ezt számomra előírta.

A Coue könyv és az abban foglaltak azóta a saját életemben, rendelői gyakorlatomban, valamint az oktatásaimban is  napi rutinná alakultak.

Ki is volt Emil Coue?

Francia gemil coueyógyszerész / 1875-1926 / aki felfedezte, hogy a hangosan kimondott szó nem csak másokra, hanem saját magunkra is hatással van. Ő volt a Coue módszer kidolgozója.

Ez a döbbenetesen egyszerű módszer lett a Jose Silva agykontroll módszer , valamint erre épült az NLP és minden hasonló módszer alapja is.

Lajos Atya szerint, ha a Coue módszert naponta reggel-este használjuk, akkor az nem csak egészség megőrző, hanem segít még a súlyos betegségekből való kilábalásban is.

Abban minden vallási filozófia megegyezik, hogy a materiális világ kialakulását megelőzte valami más, ami nem materiális.

Kezdetben vala az ige….

Ez így igaz a minden napokban is.

A spontán reflexes viselkedéseken kívül minden cselekedet előbb egy gondolat előz meg.

Ami meg fog valósulni, annak előbb gondolatban is meg kell lennie.

Coue módszer szerint:

A szellem a létezőt, a valóságot képviseli, míg az anyag csupán ennek megjelenési formáját. A teremtő szellem egyik parányi része vagyunk mi magunk.

Szintén a gondolat teremtő erejéről egy anekdota:

A cheroki indián kisgyermek beszélget nagyapjával és mondja neki: olyan sok rossz gondolat kering bennem…

A bölcs nagyapa: …tudod kis unokám, mindegyikünkben lakik egy jó és gonosz farkas és ezek állandóan marakodnak…

És melyik fog győzni, kérdi a gyermek?…Amelyiket eteted…!

Más oldalról:

Vagy: hogy is van a szent gyónás?

…gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással…

A gondolatnak, mint formáló erőnek óriási a hatalma. Este krimit nézünk, bele éljük magunkat a cselekményben, a vérünkben azonnal kimutatható az immunológiai változás, ez igaz fordítva is.

A félelem megbénít, megdermeszt, elvesztjük cselekvő képességünket, és valóban bekövetkezik, amitől félünk

Kutatások szerint, gondolatainknak csak mintegy 20 %-a az, ami építő jellegű, a többi semleges, vagy káros lehet.

Minden ember folyamatosan gondolkodik, de sokszor elfelejt saját magáról gondolkodni és egyben gondoskodni is.

Minden gondolatnak tehát van következménye!

Gondolataink jelentős része tudatos, de a nagyobbik rész az tudattalan.  Coue szerint ez 1:10 arány is lehet.

Ha a tudatunkat elkorcsosítjuk, azt idővel a tudattalan is követi és onnan már elég nehéz, de nem lehetetlen visszafordulni.

Akinél a tudattalan kifinomult, az sok mindent előre meg érez, finom orra van, kiszagolja a jövőt, mondjuk úgy hétköznapiasan.

A gondolatnál azonban lényegesen nagyobb teremtő, formáló erő, a hit!!!

Ez nem valami valláshoz kötődő formáció, hanem szikla szilárdan hinni valamiben, aminek a bekövetkezésére vágyunk!

A betegeknél sem a tünetek valamely módszerrel való el mismásolása a cél, hanem egy olyan életcél kitűzése, amely, a mindenkori állapottal valóban elérhetőnek képzelhető el.  Ebben aztán töretlenül hinni kell, mindenféle megingás nélkül.

Ez egyfajta pozitív ön befolyásolás. Sajnos az életben az a gyakorlat, hogy jót nehezen, a rosszat azonnal el hisszük.

Gyakran történnek meg nem magyarázható csodás gyógyulások, amire hiába keressük a tudományos magyarázatot, pedig a válasz roppant egyszerű:

A hited megtartott Tégedet…

vagy gondoljunk csak a kapernaumi százados esetére…

Más eset: elmegyünk az orvoshoz, és csak akkor nyugszunk meg, ha valamilyen gyógyszert is kapunk. Ezt tetézi még, ha az nehezen beszerezhető, és aki adja az nagyon hiteles!!! A hit ebben az esetben nagyobb erő, mint maga a gyógyszer

Minél jobban hiszünk saját gondolataink teremtő erejében, annál nagyobb csodák fognak megtörténni velünk.

Coue is ismeret egy hittel kapcsolatos, más módszerrel meg nem magyarázható esetet, ami SZÓ SZERINT velem is megtörtént.

Fiatal kezdő mérnökként udvaroltam a gyógyszerész feleségemnek. A jobb kézfejemen  évek óta szemölcsök éktelenkedtek, amit addig a sebész, a bőrgyógyász kollektíva számtalanszor próbált különféle trükkökkel eltávolítani, de sikertelenül.

Anyósom, aki székely származású, ezt meglátta és közölte, hogy a következő teliholdkor…”el guruzsmálja a szemölcsöket”…

Kimentünk a legközelebbi sarokra, egy pénzdarabbal többször megérintettem a kézfejemet, majd az utasításra hátra dobtam és azt kellet mondanom…pfű, hű, falatka, szállj arra, aki megtalálja…

Pár nap és nyomtalan volt a kézfejem!!! Aki erre kórélettani magyarázatot ad, az előtt megemelem a kalapomat!!!

Csoda doktorok járják a Világot, és bizonyos sikereket érnek el. Hazánkba is nem egy úgynevezett hit gyógyító járt, akik az ima erejével csodás gyógyításokra képesek!!! Szó nincs erről ,ők semmit sem csinálnak, a csoda bennünk, a bennünk lévő hitből fakad!!!

Ebbe a kategóriába tartozik a szuggesztió is, ami Coue szerint a gondolat tudat alatti megvalósulása. Minden, ami lelkileg befolyásol minket, az szuggesztió, mert a szuggesztió pillanatába a hit is megjelenik.

Ennek a magasabb szintje az ön szuggesztió, ami azt jelenti, hogy tudatosan arra neveljük magunkat, hogy hiszek abban, amit a megvalósulásban el akarok érni.

Két ember közti beszélgetés is szuggesztió valamilyen formában, mert kölcsön hatásban vagyunk egymással.

Aki nem hisz önmagában, annak mások sem hisznek!!! Ezt nagyon meg kell jegyeznünk!!! Ez maga a hétköznapi élet!!!

Vannak emberek, akiknek a szavában nem kételkedünk, ha valamit mondanak, az úgy van, és nincs több kérdés!!! Ők a saját kő kemény hitüket adják át.

Ezért fontos, hogy a természetgyógyász és minden gyógyító higgyen abban, amit csinál, javasol!!!

Ennek hiányában a betegben bizonytalanság alakul ki a betegben, ami a lehető leg rosszab

Fontos, hogy a hozzánk forduló soha se kételkedjen sem bennünk, sem a gyógyulásában!!!

Számtalan olyan állapot, amely nem csak funkcionális, hanem szöveti elváltozás is volt, ön szuggesztió hatására jelentősen javult, vagy romlásában megállt!!!

Az akarat és a hit közül a hit az erősebb!!! Legjobb, ha mindkettő ugyanazt a célt tűzi ki!!!

Önszuggesztió esetében egyszerre csak egy dologra koncentráljunk!!! Ezt kitartó képzelő erővel társítsuk!!!

COUE MÓDSZER SZERINT MINDENNEK AZ ALAPJA, HA MINDEN REGGEL, ÉS ESTE LEHETŐLEG MÉG FÉL ÁLOMBAN, HÚSZ SZOR HANGOSAN MONDJUK EL:

„ MINDEN NAP MINDEN SZEMPONTBÓL EGYRE JOBBAN ÉS JOBBAN VAGYOK!”

Lajos Atya hozzá tette és ezt mindenkinek én is javaslom:

…” HÁLA NEKED URAM! „…

Hasonlóan igen nagy hatású COUE szerint, ha váratlan hirtelen fájdalom jelentkezik, akkor meg amilyen gyorsan, szinte összefüggően szünet nélkül, folyamatosan, hangosan ismételjük, a kellő ideig:

…..ELMÚLIKELMÚLIKELMÚLIKELMÚLIK…tudatosan írtam egybe, mert így kell mondani!!!!!

Természetesen az egyre jobbant helyettesíthetjük, egyre egészségesebbel is

Alkalmazhatunk bármelyik szervünkre, funkciónkra a célnak megfelelő, magunk alkotta mondatokat is, de ezeket is ugyanolyan hangosan, minimum hússzor kell mondanunk!!!

Nálam bevált, hogy munkába menet gépkocsi vezetéskor mondom az alap és célzott mondatokat

Kérem Önöket, szíveskedjenek ön kísérletet végezni és az alap mondatot, lehetőleg egyedül, a célnak megfelelően komolyan ismételgetni és úgy az 5-ik 10-ik körül, valami igen érdekeset fognak saját magukon tapasztalni. Ezt előre nem mondom meg, ki ki győződjön meg saját maga a tényekről.

Az ön szuggesztió hatása nagyban függ attól, hogy a szavakat, amelyeket önmagunkra irányítunk, kísérik-e hozzá tartozó érzelmek!!!

Alvó embert is szuggerálhatunk, ha jó 10 egynéhány percig az ágya mellett igen halkan, de érthetően az alap mondatot mondjuk, de a vagyok helyett a …leszel..szóval módosítva és a cél elérésére alkotott szavakkal is kiegészítjük.

Ha bármi módon a hangos szó kimondása akadályzott lenne, akkor elég a jól tagolt suttogás is, de ebben az esetben jó, ha ezt minél többször ismételgetjük nap mint nap.

Az öngyógyító módszerek közül, Lajos Atya szerint is a szívből jövő nevetés igen nagy hatású. Környezetében ezt számtalanszor volt alkalmam megtapasztalni.

Coue módszer sikerét elősegíti a hála és köszönet a lehetőség alkalmazásáért, ez is Lajos Atya szerint Istennek szóljon.

Nagyon fontos, hogy legyen időnk a teljes ellazulásra, amikor lehetőleg az ég világon semmire sem gondolunk. legjobb ilyenkor a természetet segítségül hívni. Az ég vonuló felhőkkel, a nagy kiterjedésű, fodrozó víz, a virágos rét, a ringó gabonamező, a távoli nagy hegyek, stb erre kitűnően alkalmasak.

Ha ilyen nincs, akkor hunyjuk be a szemünket és gondolatban menjünk el oda, ahol mindezekkel már a valóságban találkoztunk. A hatás ugyanaz!!!

A módszer sikere a töretlen hit és kitartás!!!

A COUE módszer kivétel nélkül minden egészség megőrző, élet minőség jobbító és egyéb gyógyító módszer kitűnő kiegészítője.

Legnagyobb előnye, hogy nem kerül pénzbe, mindenki számára elérhető, csak töretlenül hinni kell benne és folyamatosan csinálni kell.

Béky László