Nem birok a gyermekemmel, naponta hozza haza az intõket, fõleg a más tantermi órákon “elkövetettek” miatt. Beszél, zavarja társait, mindent csinál, csak nem a tanítási feladatokat végzi. Volt olyan, hogy se szó-se beszéd, egyszerûen kisétált a terembõl, majd késõbb, mintha mi sem történt volna, visszajött, de akkor sem tudott bekapcsolódni az osztály munkájába, hanem tovább “helytelenkedett”.

Egyre több szülõ keres meg lényegileg hasonló panasszal. Általában lakótelepen laknak, gyermekeik vagy általános iskolába, vagy középiskolába járnak, s az egyik órán a gyerekkel nincs semmi baj, s amikor valamely speciális órára más tanterembe mennek, a gyerek kezelhetetlenné válik, Izeg-mozog, állandóan zavarja társait, nem figyel az órára, de van olyan is, hogy a gyermek olyan fáradt lesz, hogy szinte kiesik a padból, alig lehet hozzászólni. Ágnes Asszony szó szerint ezt írta Abaujból: az én Pistim olyan, mintha kettõ lenne belõle. Minden órán normális, de ha átmennek a nyelvi laborba, nem lehet bírni vele-belébujik a kisördög-, nyüzsög-jön, megy az órán, mindenütt van, csak a székén nincs, mintha valami taszító mágnes lenne a feneke alatt. Az a megdöbbentõ, hogy a Tanár Úr szerint az a szék el van átkozva, mert semelyik gyermek sem képes megülni rajta.

Hasonló érdekes levelet kaptam az egyik budapesti lakótelepi iskola tanárától. Szó szerint írja: Eddig az egész földsugárzást kitalációnak tartottam, de lehet benne valami, mert a biológia spec.tanteremben van három hely, ahol minden gyermek rosszul érzi magát-figyelmetlenek, hamar elfáradnak, máskor állandóan ugra-bugrálnak, néha elalszanak- máskor esznek-szóval mindent, csinálnak, csak nincsenek ott az órán.

Megpróbáltam egy cérnára kötött arany gyûrûvel bemérni a helyeket-s esze-veszettül pörgött a gyûrû.
Mindkét levélíró-de a többiek is kérték, foglaljak állást a kérdéses ügyben.

Kedves jó Szülõk és Tanárnõk, Tanár Urak!

A földsugárzás és a technikai sugárzás léte ma már nem kérdés. Tudományosan bizonyított tény, hogy a Föld energetikai rendszerérõl van szó, ami számtalan formában jelentkezik, s a nevét szerzõjérõl kapva vonul be a szakirodalomba. Ami jelen esetben megtalálható -saját méréseim szerint-Hartmann rendszer, vízér, keresztezés és Ley vonal. A két elõbbi az úgynevezett passzváló, míg az utóbbi az aktiváló sugárzások, közé tartozik. Mindezekhez járul az iskolában megtalálható technikai sugárzások összessége, amit szakszerûen elektroszmognak nevezünk. Amennyiben otthon is éri a gyermeket bizonyos sugárzás, s az iskolában is hasonlóval találkozik, s életvezetésében nincs lehetõség ezek kompenzálására, akkor valóban a kérdéses tünetek s egy sor egyéb élettanilag is, kimutatható elváltozás alakul ki a gyermek-de a felnõttek szervezetében is.

Mik ezek után a teendõk! Legelsõ, hogy a gyermek nem okozója a sok helytelenségnek, hanem Õ az elsõ számú elszenvedõje-tehát TILOS bárminemû retorzió alkalmazása. A rendszeres kemény sport, az élõ élemiszerek fogyasztása, a harmonikus otthoni és iskolai mentális légkör nagyban segít a kompenzálásban.

A másik teendõ: Ezeken a helyeken ne üljön senki, vagy ha másként nem megoldható, minden órán más és más gyermek üljön a kérdéses területeken, s óra közben is pár perc testgyakorlást, légzõgyakorlatot végezzenek-nyitott ablaknál.

Végtelenül boldog lennék, ha cikkemmel a szülõk felkeresnék osztályfõnökeiket, tanáraikat, s megbeszélnék a teendõket, mert ez a helyzet szinte minden iskola minden osztályára jellemzõ.

2oo6 óta a szubjektív varázsvesszõs érzékelés helyett objektív, számító géppel összekötött objektív állapotfelvétel és hozzá kötött harmonizálási rendszert dolgoztunk ki.

Béky László