Hazánkban felfokozott érdeklõdés tapasztalható a földsugárzás “ártalmaival” kapcsolatban, s se szeri se száma a kölönféle megfontolás alapján javasolt védelmi rendszereknek. Nézzük meg, tulajdonképpen mi is az a földsugárzás, mit ért ez alatt a tudomány, s kell-e és lehet-e ellene védekezni.

Mintegy 5 milliárd évvel ezelött a végtelen kozmikus térben már megtalálhatóak voltak azok az energetikai informatikai rendszerek, amelyeknek perdülete és elektro mágneses sugárzása volt, s ez a természet rendje szerint materializálódott, s kialakult a Föld.

Az élet pár milliárd évvel késõbb indult meg,s az õs óceánokból lassan kikerült a szárazföldre, kialakultak a növények, állatok, végül az ember.

Az életnek számtalan feltétele van földi létformában, de az egyik leg alapvetõbb amit geo bio magnetizmusnak nevezünk, azaz a Föld anya mágneses mezeje.

Heisenberg Nobel dijat kapott ezirányú kutatásaiért, ki is mondta azt az alap igazságot, hogy mágnesesség nélkül nincs élet a földön, s ha 2o percre megszünne ez a hatás, akkor minden élet elpusztulna.

Az élet, az ugynevezett bio szférában zajlok, s ezeknek a folyamatoknak nincs eleje és vége, az egész folyamat a teremtéssel, azaz az Õs robbanással kezdõdött úgy l5 milliárd évvel ezelött, s egy vége lesz, amikor az anyag megszünik, s megint energiává alakul át.

A hagyományos kinai orvoslás is az élet alap principiumainak ismeri el ezeket az elektro mágneses rendszereket, s megnevezésük égi csí és földi csí. Az elõbbi jelenti a kozmikus térben lévõ valamennyi anyag sub atomi azaz holografikus formáját, s valamennyi bolygó égitest, Nap és Naprendszer sugárzását, beleértve a Tejút rendszerek sugárzásait is. Ezek a formációk inkább a sugárzás formájába tartoznak, s elõsorban a légzéssel és a bõrön át, valamint az élõ növényeken keresztül jut belénk.

A másik forma, amit földi csí-nek nevezünk tartalmazza a Föld anya mánesességét, valamint a föld valamennyi alkotó részének sugárzását, ami elsõ sorban kvarc sugárzás- lévén a geo zóna 59 %-a Si O 2. Ez utóbbi sugárzás hatását egész testünk érzi észleli, s e két elektro máneses rendszer tartja egészben a szervezet sejtszintü alap regulációját, azaz az öngyógyító rendszert.

A föld mágnesesség tartja távol a bio zónától azokat a sugárzásokat, amelyekre kevésbé, vagy egyáltalán nincs szükségünk, pl napfolt tevékenységek robbanás szerü sugárzásait.

A geo bio magnetizmus tehát része az életünknek, ílyen körülmények közt alakult ki a növény, az állat és az ember is.

Felvetõdik ezek után a kérdés, hogy akkor mi a földsugárzás és miért és hogyan károsít?

Amíg az ember a földön állandóan jött, ment, helyét és helyzetét változtatta, nehéz fizikai munmkát végzett, természetes életformában a természettel volt kapcsolatban, addig ezek a sugárzáso kevésbé hatottak rá, s megvolt az a természetes ösztöne is, hogy ahol ezek a sugárzások túl intenzivek voltak, oda nem feküdt.

A természeti népek falu rendszere, ma is a szórt rendszer!!!

A föld anya jelentõs mennyiségû kvarc kristályt tartalmaz, s ezek kristály szerkezetüek is lehetnek, s a nagy nyomás hatására a csúcsokon elektron kilépés keletkezik. Ezt piezzo elektromosságnak nevezzük. Ahol elektron vándorlás van, ott máneses tér is keletkezik! Ez a természet rendje. Az elektronok keresik a jól vezetõ közeget, pl vizér, érctellér, s ott feldúsulva, igen erõs mágneses teret rendeznek, ami megzavarja szervezet saját elektro mágneses rendszerét, így a sejtek nem képesek az öngyógyításra, s ennek eredményeképpen mindenki ott betegszik meg, ahol önmagához képest a leg gyöngébb.

A társadalom maga is gondoskodott arról, hogy a természetes magnetizmus, ami amúgy is mintegy felére csökkent az elmúlt évszázadokban, tovább romoljon, torzuljo.

Mind az a mûszaki, építészeti rendszer és módszer amire büszkék vagyunk, elektro smogkénz károsít, elsõsorban a csecsemõket, kisgfyermekeket, betegeket, öregeket.

Néhány a teljesség igénye nélkül: mobil telefon, mikrohullámu sütõ, padlofütés,közmalagutban áramló víz, parabóla antenna, számítógép, TV képernyõ, falban futó elektromos vezetékek, villamos háztartási gépek stb stb.

Maga a vasbeton lakótelepi ház és a vasbeton szerkezet is torzítja a természetes mágneses mezõket.

Mi tehát a megoldás?

Ha lehet, pár évente cseréljük át a szobáinkat, s ami eddig háló volt, az legyen a dolgozó szoba, s a szobákat is ha lehet idõnként rendezzük át. A falakra, fõleg a gyermekeknél tegyünk falvédõt, természetes anyagból. Sokat legyünk a természetben, sportoljunk, minél töb természetes élelmiszert fogyasszunk nyersen.

A különféle mágneses lepedõk, alátétek közúl az az élmágnes jó, amelyik egyik fele É, másik fele D-i magnesességû, tehát nem változtatja polaritását miliméterenként,

Jó, ha a fejünk É- felé néz, s javasolt a padlófûtést éjjel kikapcsolni, a konnektorból a dugaljat kihúzni, a hálószobából a TV-t számûzni.

Az elektro smog és földsugárzás ellen pánikot kelteni felelõtlenség, de ismerni kell a tulajdonságát, s ennek megfelelõen kell az otthonunkban cselekedni.

Béky László Az AURA Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ Igazgatója.