AURA TGYOK GDPR jogszabály alkalmazása

1/ Általános tudnivalók AURA TGYOK GDPR jogszabály alkalmazása

Az AURA Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ, 1143 Budapest Stefánia u. 25, melynek vezetője és tulajdonosa Béky László / sz: 1939.08.02, édesanyja: Miskolczi Simon Edit, lakik: 2093 Budajenő Pacsirta u. 1. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát:

A www.beky-termeszetgyogyaszat.hu weboldalának, a laszlobeky és vitalitás fb-okok tulajdonosa és üzemeltetője tiszteletben tartja ezeket a felületeket felkereső természetes személyek jogait. A fenti felületeken rögzített személyi adatok elsősorban az érintettek egészségével kapcsolatos média és egyéb tanácsadásokat tartalmaznak. Az itt rögzített adatokat harmadik, természetes személy részére nem adjuk ki.

A rendelőben a hozzám forduló betegek, és tanulni vágyók személyi adatait biztonságos helyen, az irodában, kulcsra zárt módon tároljuk. Ezeket az adatokat a betegek és hallgatók kérésére csak az arra illetékes hivatalos szerveknek adjuk át, minden esetben az érintettek írásos bele egyezése alapján!

A honlap és a fb-ok felületek elsődleges célja az egészségügyi prevenció és rehabilitáció eljuttatása azon érdeklődők részére, akik szeretnének természetes élet és gyógymódokkal állapotukon jobbítani.

Jelen szabályok kialakításakor az AURA TGYOK vezetője figyelembe vette a következő jogszabályokat:

2011/CXII.tv. az Információs önrendelkezés jogáról és információszabadságról 

2010/CIV. tv a sajtószabadságról és média tartalmak alapvető szabályairól

2010/CLXXXV. tv a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról

 

1995/CXIX.tv a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím kezelésről.

 2. Személyes adatok felvétele, felhasználása.

Kizárólag csak olyan személyes adatokat rögzítek, amelyek a hozzám forduló betegek és tanulók önkéntesen bocsátanak a rendelkezésünkre, illetve ezeknek az adatoknak a rögzítését azok ellenőrzése után, aláírásával hitelesíti.

A honlap és a fb adatait a rendszer bizonyos ideig tárolja, amely a szerver által használt automata vagy a személy kérése alapján törlésre kerülhet.

A weblap különféle kereső szavak segítségével is megnyitható, mely kereső szavakat a rendelő tulajdonosa különféle web marketing személyek rendelkezésére bocsátott.

3.Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések.

A weblap,és a két fb-ok, mint szellemi alkotás , az üzemeltető, Béky László tulajdona és mint ilyen a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alatt áll.

Az üzemeltető tulajdonos joga a fentieken közzétett tartalom tárolása, szükség szerinti törlése, módosítása, szűkítése, bővítése, szakmai és egyéb kommentálása, annak harmadik személy által történő kommentálásának biztosítása.

A weblap és a két fb szakmai tartalma szellemi érték, azt megilletik a szellemi jogvédelem valamennyi szabályai.

Harmadik személy ezeket csak a kérdéses védjegy és földrajzi vagy egyéb árujelzők oltalmáról szóló jogszabályok alapján használhatja fel./ 1999/LXXVI.tv, 1997.XI.tv /

Jogsérelem esetén a tulajdonos a sérelem jellegének megfelelően eljárást kezdeményez.

 

3. Felelősségi kérdések.

Nem terheli felelősség az üzemeltető tulajdonost a web és két fb látogatóval szemben azon károkért, amelyek a web és fb-ok eléréséből, használatából, a tulajdonos üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.

Az üzemeltető tulajdonos minden esetben feltünteti, amennyiben a lapokat harmadik személy által szolgáltatott, illetve tőlük átvett tartalmat jeleníti meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára, fb-jára tartalom külső elérhetőségei helyére történő utalással.

Az üzemeltető a külső tartalmakért, azok helyességéért, változtatásáért, a linkek bárminemű hibáiért, azok szakmai tartalmáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult adat szolgáltató kérése esetén az üzemeltető módosítja, vagy törli a kérdéses tartalmakat.

4. Egyéb rendelkezések.

Jelen nyilatkozatot az üzelemeltető tulajdonos bármikor megváltoztathatja, s a módosításokat közzé teszi.

AURA TGYOK GDPR jogszabály alkalmazása

Budajenő 2018.05.25.

Béky László

Közzétételi módok:

A www.beky-termeszetgyogyaszat.hu honlapon

Az AURA TGYOK rendelő várójában kifüggesztve

Irattár az üzemeltető számítógépének memóriájában