A szervezet komplex élettani egység, amely a fizikai szinten kívül energetikai és informatikai struktúrával is rendelkezik.

A külvilággal lévõ kapcsolati rendszere – Selye János Nobel díjas professzor szerint -elfogadó, eltûrõ, adaptogén azaz alkalmazkodó – vagy védekezõ. – Ez utóbbi elõször energetikailag aktív szakaszból áll, késõbb, ha ez a szakasz eredménytelen, jön a kimerülési fázis. Az abszolút ingermentes állapot éppoly káros, mint a túlvezérlés.

Ismert a gyógyászatban a mikroterületi (fül, iris, talp, kéz, orr, száj, skalp) ingerterápia, s ezek a természetgyógyászatban az egész Földkerekségen elterjedt, orvosilag ellenõrzött, bizonyítottan hatékony rendszerek.

Ismert a keleti filozófiából az úgynevezett aura rendszer. Ezt a rendszert mintegy 5. 000 éve ismeri a védikus orvoslás, s a gyógyító elmélet és praktikum- kellõ szakértelemmel végezve- elõsegíti a szervezet öngyógyító rendszerét. Tekintettel arra, hogy a Teremtõ nem tett különbséget ember és ember között- ezt a fajta terápiát vallási és faji hovatartozás nélkül kellõ szakértelemmel el lehet végezni.

Mi a hasonlóság a két rendszer között?

Zhang (Csang) és Hameroff bizonyította, hogy a szervezetben – minden kis mikroterületen – az egész szervezet hologramja megjelenik. A holografikus mezõk kutatásában Gurvics világviszonylatban is élenjáró kutatásait Nobel dij fémjelezte.

Hasonló eredményre jutott Sheldrake a morfogenetikus mezõ elmélet kidolgozás által.

Hogy is mondta Hermes Trismegistos?

Mint… fent-úgy lent, mint kint-úgy bent- s a cseppben benne van a tenger… Mi ez, ha nem zseniális elõrejelzés évezredekkel korábbi idõkbõl.

Ez a hologram nem felezõdik be a bõrünknél, hanem körül veszi a testet, s lényegileg feloldódik – azaz egyre substilisebb lesz – a téridõ dimenzióban.

Ennek ismeretében már elfogadhatóvá válik az aura terápia, megérthetõvé válik az agykontroll és más úgynevezett spirituális gyógyító módszer, – bár ezek bizonyíthatósága, eredményessége még igen sok hibaforrást tartalmaz. Ezt a fajta gyógyító rendszert és módszert-noha, bizonyítottságát Nobel díjak sokasága fémjelzi ,egyes vallási körök- kellõ szakmai ismeretek hiányában, sajnos elutasítják és az ördög mûvének, tartják Olyan ez, mit, a setét középkorban a geocentrikus és heliocentrikus világkép csatája, s egy sor kiváló tudós máglyahalála.

Az 1940-es évek végén Nakatani professzor a vese meridiánon végzett kísérletei alapján biológiailag aktív u.n. jól vezetõ pontokat talált, amit Rio-do-raku rendszernek nevezett el. Professzor Becker bizonyította, hogy minden idegsejt körül létezik egy információküldõ és vevõ rendszer – ez az idegrendszertõl teljesen függetlenül mûködõ félvezetõ rendszer. Erre a rendszerre már Szentgyörgyi Albert is utalt.

A H. K. O.-ból ismert akupunktúrás pontok is egy kommunikációs rendszer részeit képezik.

Zhang és Popp szerint a szervezetben u.n. utazó hullámok alakulnak ki, amelyek a csontokról, fasciáról, izomról stb. visszaverõdnek – e hullámok amplitúdói a biológiailag aktív pontok – azaz az akupunktúrás pontok. E pontokat az interferencia hozza létre – s ezt az élõ szervezet folyamatosan reprodukálja.

S ami talán a legdöbbenetesebb analógia: Az ajurvédikus filozófia az energia áramlását a 3 fõ nádi /energiacsatorna/ mellett 72. ooo al nádiban detektálja, s a mai modern orvosi biofizika által bizonyított lazarostos kötõszöveti információáramlás lényegileg ugyanezt bizonyítja.

Az alapreguláció:

Az alapregulációs rendszer elemei

  • kötõszövet
  • extracelluláris folyadék
  • kapillárisok
  • bipolimerek (glükóz aminoglikánok, proteoglikánok)
  • struktúra fehérjék

Az alapállomány feladatai

  • raktározás
  • továbbítás
  • energia és információközlés
  • gyökfogó képesség regulálása

Az oxigén és hidroxil gyökök kis mennyiségben serkentõek, nagy mennyiségben a szervezetet károsítják.

Ezek az u.n. szabadgyökök a sejtosztódást is diszharmonizálják és elõsegítik az atípusos malignus sejtek kialakulását.

A homeosztázis csak az egész alapregulációs rendszer egyidejû összehangolt mûködésével valósul meg.

A rendszer mûködését az alábbiak nehezítik meg.

1. materiális tényezõk

diszharmonikus levegõ, folyadék és táplálék bevitel. Ezek következményei:

– megzavart bélflóra

– kóros soványság

– kóros elhízás

– toxicosis – gyógyszerek

– vegyszerek

– nehézfémek

2. energetikai tényezõk

természet elemeivel megzavart kapcsolat – azaz urbanizáció és geopáthia.

3. informatikai tényezõk

tartós lelki stressz, adaptáció romlása, kimerülés.

Az élõ szervezet tehát a külvilággal elektromágneses ritmizáló jelekkel kommunikál. Ezen jelek idõ intervalluma a pár milliomod másodperctõl – évmilliókig terjedhet.

Az adaptáció és alapreguláció tehát nem biokémiai, hanem biofizikai rendszereken keresztül valósul meg.

Ebbõl adódóan a betegségek fizikai színtû manifesztációját megelõzi az energetikai diszharmónia, azaz a sejtszintû alapreguláció biofizikai zavara. –

Amíg egy betegség eljut a klinikai szintig, egy sor úgynevezett prae fázison át, kell esnie:

a genetikai adottság, az u.n. locus minoris resistenciae pontok egyedileg kódoltak a prae klinikai fázis idõ igényes – bár, lehet azonnali hatású is – ez az u.n. tartós stressz hatás tartománya ezt követi a reverzibilis szümptomák megjelenése – pl. alkalmi glükóz intolerancia, átmeneti funkcionális zavarok végül megjelennek az irreverzibilis szümptomák, amikor a morfológiai és funkcionális rendszerek díszfunkciója fixálódik.

A biofizika alapjai:

A biofizikai kutatások eljutottak arra a szintre, hogy az évezredes filozófiák által detektált ultrafinom energetikai rendszereket mûszerrel, méréssel bizonyították.

Popp 1983-ban kimutatta, hogy az élõ sejtben a kémiai tevékenységet elektromágneses tevékenység elõzi meg, ezt a DNS-bõl történõ foton kibocsátás követi – majd ezt követi a sejtosztódás és a további szabályozási folyamat.

A sejt – szövet – szerv – szervrendszer és szervezet jellemzõ karakterisztikájú, saját rezonanciával rendelkezik, – amely a materiális és energetikai információkon kívül a mentális rezgéseket is detektálja.

Adey (1986) és Lawrenc (1991) bizonyította, hogy a sejtek elektromágneses kommunikációba történõ bekapcsolására csak meghatározott intenzitású jelek alkalmasak.

Ez az u.n. Adey ablak törvénye.

Elgondolkodtató, hogy az egész asztrológia nem Adey ablakok rendszere?- ezzel a kérdéssel majd a csillagászati bio matematikai kutatások fognak mélyebben foglalkozni- de egyes részei már ennek a filozófiának is részben bizonyítottak.

1978-ban O. Keefe és Nodel kimutatta, hogy a hyppocampus 7, 8 Hz-es rezgésével megegyezõ u.n. Schumann hullámok rendszere, mintegy alapinformációként egyetemes egyenértékként szerepel az elõgerinchúrosoktól egészen az emberig az egész Föld kerekségen.

Az élõ szervezet tehát nyílt dinamikus rendszer, amely a környezet igen gyenge

elektromágneses tevékenységétõl függ.

Az igen alacsony elektromágneses tér hatására az élõ anyag választ ad – mégpedig individuálisan. – Ezek a válaszok a biorezonancia alapjai – ugyanis a szervezet belsõ anyagcsere – folyamatait is extrém alacsony interzitású fotonok vezérlik.

Az u.n. biokibernetikai rendszerek szabályozzák, ritmizálják az egész alapregulációt.Ennek ismeretében a biofizikai feedback in vívó folyamatában detektálja az alapregulációt. Mindezen folyamatok ismerete már a három dimenzióban nem fér be. A hosszúság, szélesség, magasság – mélység mellé a negyedik az idõ – majd jön a gravitáció.

A következõ dimenzió mindezek kapcsolata a korábbiakkal – tehát a téridõ egyidejûség. Majd jönnek a magasabb dimenziók – éteri, asztrál, kozmikus – és polimorf dimenziók, melyeket a matematika napi gyakorlatban alkalmazza.

S mi ez, ha nem a több ezer éves védikus rendszer mai matematikai modellje, amely már 10 dimenziós rendszerben gondolkodik és mûködik.

Az élet nem más, mint magasan szervezett nyílt dinamikus rendszer, melynek alapja a sejtszintû alapreguláció.

A sejtek, szövetek frekvencia spektrumai mások normális és mások patológiás állapotban.

A spektrum a nagyon rövidtõl az extrém hosszú hullámig terjedhet az az 1 Hz-tõl a 10 a 18 -ik Hz-ig.Ezek szerint a betegségeket a prae stádiumban az elektromágneses rezgések nem csak kísérik, hanem elõ is idézik.

Az õsi filozófiák tehát egyre újabb és újabb bizonyítást nyernek a biofizika területérõl – s mind az a kezelési mód, amelyet a hiteles terapeuta végez, megegyezik a mûszeres diagnosztikával és terápiával, azaz a zavaró mezõ kezelésével, meridián, csakra és aura terápiával, mentális sejtszintû programozással.

A szervezet elemi egységeit, a sejteket – a sejtszintû alapreguláció harmonizálását kell tehát minden terápia középpontjába állítani, a mentális pastoráció egyidejû elvégzésével.

Munkájukhoz kitartás, hitet kíván sok szeretettel Béky László.