Több évtizedes gyakorlatom van a földsugárzás radiesztéziás érzékelésével kapcsolatban.

Részt vettem a Természetgyógyászati Törvény bioenergetikai, radiesztéziai tételeinek jogszabályi elõkészítésében. Az elsõ törvényben a radiesztéziával kapcsolatban név szerint mint Béky módszert említi a jogszabály az érzékelés egyik módját.

Iskolámban az energetikai blokkon belül részletesen oktattam és oktatom a radiesztézia alapjait, s a hozzám forduló betegeknek is részletesen elmagyarázom a geopathia lényegét.

Ilyen szakmai elõzmények után engedjék meg, hogy a Geo Bio Magnetic BT Igazgatójával , Gyûrûsi József Úrral e cikk társ szerzõjével egyeztetve, egyes szám elsõ személyben írjam meg közös érzelmeinket, gondolatainkat.

Egy egy lakás felmérés után mindég bennem volt a kérdés!

Jól mértem-e ?, igazak voltak azok, amiket mondtam?, tényleg rossz helyen volt az ágy ?, vagy csak a ha már úgy is beteg az illetõ, hát biztos hogy az ágy rossz helyen van és ezt a tudat szintû gondolatot, magamból kivetítve pálcával vissza jeleztem. És ez így ment évrõl évre.

Igaz, hogy a panaszosok többé kevésbé jobban lettek, de talán az is benne volt, hogy a megszokott inger hatás helyett egy újabb hatás érte õket, s erre a szervezet felfokozottan válaszolt., s az öngyógyító programok is mûködtek.

Mi elõtt tovább mennénk, tisztázandóak, hogy egyáltalán mit értünk földsugárzáson, s hogy egyáltalán helytálló-e a geopáthia elnevezés.

Heisenberg a Nobel díjas kutató kijelentette, hogy ha húsz percig meg szünne a Földön az elektromos és elektro mágneses tér, az élet elpusztulna.

Számtalan Földhöz kötött, kozmikus és a kettõ közt lévõ már ismert és még nem ismert elektromos és elektro mágneses rendszer létezik.

A teljesség igénye nélkül:

A Földhöz kötöttek: magma sugárzás, alfa, béta, gamma formációban, rádióaktiv hatással, Schumann hullám, ami 7.83 Hz, a Föld alap rezonanciája, az É-D-i polaritás, amelyik idõrõl idõre megfordul, s helye most sem stabil, hanem szép lassan vándorol. Az É-i és D-i pólus is mintegy 1.2oo km-re eltávolodott a geográfiai helyétõl.

A kristálysugárzások piezzo elektromos hatása, a mágnesesség hatására különféle alakzatokba rendezõdött formációk, Krisztus háló, Hartmann háló, Ley rendszer, Szent György rendszer, Nap-vér vonal, s ki tudná felsorolni a különféle ilyen amolyan rendszereket, amelyek mind a NAGY EGYSÉG részei, külön állóan helytelen hatásukról bármit is mondani.

A hiba ott van, hogy egy egy szuggesztív hatású radiesztéta vélelmez, vagy valóban megérez egy újabb rendszert, s a többiek rácsodálkoznak, lám XY más OTT TART, hogy ezt vagy azt az eddig ismeretlen sugárzást is érzi, nosza érezzük meg mi is, s onnantól kezdve ez a sugár is felkerül a közellenségek közé.

S akkor még nem beszéltünk a Föld és ” Ég ” közötti 3oo ezer volt feszültség különbségrõl, s a különféle kozmikus sugárzásokról.

Néhányat ezek közül is a teljesség igénye nélkül:

Kozmikus alap illetve háttérsugárzás, a Nap melegítõ és vitalizáló sugárzásai, UV sugárzások, a Naprendszer bolygóinak égitesteinek sugárzásai. A Naprendszeren belüli és kívüli sugárzások hatása, spirál galaxisok, Androméda köd sugár hatásai, az Õsrobbanás pillanatában lévõ elemi sugárhatások emléknyoma, majd az anyag és anti anyag megjelenésének emléknyoma, az Universumban meglévõ folyamatos lebontási és felépítési folyamatok állandoan változó hatásai.

Az Universumot kitöltõ SÖTÉT anyag és energia ismeretlen hatása, s mindezek cirkadián ritmusa, amirõl szinte semmit sem tudunk.

Minél “képzettebb ” a radiesztéta, annál több ismeretet ad meg a lakásfelmérési alaprajzokban.

Egy egy elkészült lakásfelmérési rajz nem sokban különbözik egy Burda szabásmintától. Ember legyen a talpán, aki eligazodik a különféle színû és formájú mintázatokból és a hozzáadott “szakszerû” magyarázattól.

Ezek a “szakszerû rajzok” csak arra jók, hogy az ott lakókban rémületet keltsenek, s az amúgy is beteg emberek tudattalanjában , de a felszínes tudatban is megjelenik: lám milyen rossz a lakásom, nem csoda hogy beteg vagyok, pénzem ugyan nincs újat venni, de valahogy majd csak el leszünk benne, élünk ameddig élünk.

Ezeket a mondatokat nem magam találtam ki, hanem számtalan hozzám forduló beteg elmondásának szûrlete!!!

Tisztázandó továbbá az is, hogy mit értünk negatív és pozitív sugárzásnak, mert ezen a téren is igen soka a szakmai bizonytalanság, pedig igen egyszerû a magyarázat.

Pozitívak azok a sugárzások, melyek a szervezet energetikai háztartására jó hatásúak, azaz elõsegítik az A.T.P. szintézist, javítják a szervezet homeosztázisát.

Negatívak azok a sugárzások, amelyek inkább A.T.P. hiányt eredményeznek, azaz hatásukat a szervezet többlet A.T.P. felhasználással kompenzálja., s a belsõ miliõ rendezetlenségét segítik elõ.

Tisztázandó az is, hogy mit értünk energia alatt, mert ez is állandóan vitatott kérdés.

Az energia nem más, mint munkavégzõ képesség. Egysége a joule. Az A.T.P. lépcsõzetes lebomlása alapján is energia szabadul fel, amit a szervezet a tudomány mai állása szerint mintegy 1ooo- 1.5oo féle képen használ fel.

Mielõtt tovább mennénk azt is tisztázni kell, hogy miért mozdul meg a pálca, vesszõ, inga, senzibil stb a kezünkben?

Nyilván minden kedves olvasót ütött már meg áram, s kapta el a kezét önkéntelenül.

Lényegileg ugyanez történik a radiesztéziás érzékelés alatt is. A szervezet sejtszintû kommunikációs rendszere igen finom elektro mágneses, elektromos rendszerekkel kommunikál egymással. Ha megváltozott tudatállapotban bármire hangolódunk, s az a jelenség fizikális kapcsolatba kerül velünk, a két rendszer találkozása eredményezi az izom mozgást, ami az eszközökben válik láthatóvá. A baj ott van, hogy képesek vagyunk a gondolat erejével bármit imaginálni, s ezt mint valós jelenséget verifikálunk.

A radiesztéta lehet fáradt, ideges, feszült, s ahányan vannak mindnek más a pillanatnyi tudatszintje, s ez eredményezi azt, amit a média számtalanszor kigúnyolt, ahányan mértek, érzékeltek, mind mást mért.

Elfelejtõdött az is, hogy NINCS KÁROS FÖLDSUGÁRZÁS, mert egy jelenség önmagában sem hasznos, sem káros

A természetben semmi sem fölösleges, hasznos, vagy káros.

A hatás mindég a jelenség és az ember kapcsolati viszonyából derül ki. Ahogy ép eszû ember nem megy az örvénybe, nem fekszik órákig a tûzõ napon, vagy nem fekszik ki a hóra, jégre, mert kárt okozhat, így jó ha meggyõzõdik arról, hogy a hálóhelye adott idõszakban energetikailag inkább jobbít, vagy inkább rontó hatású.

A tartós nem kívánatos jelenségek hatása is igen sokféle, de ezek összeadódnak.

Megváltoztatják a sejten belüli és a sejten kívüli víz struktúráját, s ennek hatására megzavarodik az egész szervezet belsõ informatikai rendszere. Ennek egyenes következménye, hogy sem az alapreguláció, sem a patológiás korrekció nem valósul meg. Kialakulhatnak mind a heveny fertõzések lehetõségei, de a krónikus degeneratív betegségek is megjelenhetnek, a genetikai kód függvényekén

Tudományos mérések igazolják, hogy a Föld természetes mágneses ereje az elmúlt évezredekben jelentõsen csökkent, ugyanakkor az elmúlt évtizedekben s napjainkban is egyre erõteljesebben hat ránk az elektro smog.

Ennek hatása egyértelmûen bizonyított.

Nem vitás, hogy minden olyan elektromos készülék, amely áram alatt van, függetlenül attól, hogy mûködik vagy nem, szabad elektronokat bocsát ki, s ezek azonnal mágneses teret gerjesztenek, s ezek egészségre gyakorolt káros hatása egyértelmûen bizonyított.

Külön kiemelem a mobil telefonokat, amelyeket a halántéklebeny magasságában tartunk a fülünkhöz. A halánték lebeny mögött van a 7.83 Hz felvételére hangolt hyppocampus. Döntse el ki- ki maga, hogy a mobil telefon és az agyunk közti kapcsolat káros, vagy közömbös.

Nota Bene! Repülõgépen, kórházban stb- tilos a mobil telefon használata, mert zavart okozhat az érzékeny készülékekben., mûszerekben. Tessék mondani, az emberi szervezet nem érzékeny rendszer?

Miért bocsátottam mindezeket elõre?

Azért, hogy a radiesztézával kapcsolatos kételyeimet és az eddig ismert tényeket csoportosítva eljussunk a következõ megállóba.

Ez pedig nem más, mint az EU szabványos szonár detektoros számítógépes mûszer csoport, amely több funkcióval rendelkezik.

Elsõ, hogy automatikusan megállapítja adott területen az éppen jellemzõ alapsugárzást, s ezt nano Teslában rögzíti, majd a képernyõre kivetíti.

Ezután kézi vezérléssel, rácsminta segítségével megtörténik a kérdéses terület energetikai állapotfelvétele, s a mért paraméterekbõl kiderül, hogy a vizsgált terület a geo mágnesesség mely tartományához tartozik, s továbbá, hogy az adott terület homogén, vagy heterogén.

Minél heterogénebb pl egy munkahelyen a szék, vagy hálószobában az ágy területe, annál nagyobb a betegségek kialakulásának, vagy a gyógyulás késlekedésének valószínûsége.

Hasonló képen lehetõség van mûszeres méréssel személy, vagy tér, terület elektro smog terheltségének objektív detektálására is.

Mindezek számítógépen diagramm formájában térben forgatva is megjeleníthetõek, kiprintelhetõek.

S ami a legfontosabb!!

Az anomáliák kiküszöbölésére, legyen az geopáthia, vagy smog, megvan a bevizsgált elhárítási rendszer is, s ezeknek a mûködését szintén a számítógéppel meg lehet jeleníteni, s összehasonlítva az eredeti állapottal.

Errõl mindenki azonnal saját maga is meggyõzõdhet, a két kiprintelt formáció összehasonlítása által.

Így jutottunk el hosszú évek kétségei után a ma már biztonsággal, objektíven detektáló rendszerig, s a fejlõdés nem áll meg, a rendszer továbbfejlesztésén bio energetikus, természetgyógyász, fizikus, orvos biofizikus közösen dolgozik.

Mellékletben bemutatásra kerülnek az anomáliák és a korrigált levédett területek is.

Rendszerünk nyitott, kérjük azokat a kollégákat, akik csatlakozni szeretnének hozzá, tiszteljenek meg azzal, hogy felkeresnek.

Gyûrüsi József , Béky László