Ugye milyen ismerõsek ezek a szavak? Mennyire nem ismerjük a szavak mögöttes ok okozati összefüggéseit, pedig a magyar és valószínûleg más népek bölcseletei is, olyan mögöttes tartalmi kapcsolatokat tárnak fel, amelyek szóltak a tegnapról, de érintik a mát és a holnapot is.

Néhány a népi bölcseletek közül:

 • Fejjel megy a falnak
 • Rágódik rajta
 • Nem tudja megemészteni
 • Megszakad a bánattól a szíve
 • Leolvad a jégpáncél a szívérõl
 • Elönti a sárga irigység
 • Torkig van vele
 • Mellre szívja, nem tudja kiköhögni
 • Meg van keseredve,
 • Be van savanyodva
 • Fájdalmában, félelmében elakad a szava, a lélegzete
 • Ijedtében meg némul
 • Epés megjegyzéseket tesz
 • Más szemében a szálkát, magáéban a gerendát stb. stb.

Folytathatnánk a sort a végtelenségig, újabb és újabb igazságokat találnánk.

Elébb nézzük meg, mi a közös a fentiekben, mi váltotta ki ezeket a szomatikus, azaz testi formációkat, hol vannak a kiváltó okok közös gyökerei.

Ha alaposan megnézzük e bölcseletek tartalmát, rögtön a szemünkbe ötlik, hogy bizonyos, orvostudomány szerint testi és lelki mûködési zavarokról van szó, amelyek valamely régebbi megbántás, megbántódás, sérelem fullánkjait, tüskéit hordozza a tudattalanban, azaz lelki síkon, s ezeknek most már fizikai szintû következménye van, nemcsak mûködési, hanem talán már sejtszintû, szövetszintû, vagy szervszintû formában.

Az ember társas lény. Társ a férj, a feleség, a család minden tagja, akis és nagy közösség, a társadalom, s végül az emberiség nagy közös családja is!!

Mióta ember él a Földön, s kiûzettünk a Paradicsomból, a bûn és az ember eggyé vált.

Bûn és bûnhõdés,

Bûn és büntetés ugye, milyen kegyetlenek- de vannak.

Bûn és következmény- a keleti filozófiában a karma azaz a tettek következménye, amiért ebben vagy a következõ életek valamelyikében jár a büntetés.

De!!!

Nem sokkal emberibb-e a “BÛN és BOCSÁNAT” társítás?

Mi keresztények hisszük és valljuk, hogy Krisztus életét adta a bûneinkért, tehát nincs büntetés, nincs bûnhõdés, ezt már helyettünk megcselekedték.

Nekünk egy maradt, ez pedig a bûnbocsánat adása és elfogadása!

Ez pedig nem könnyû.

Valós, vagy vélt sérelmeinket hordozzuk a lelkünkben, rágódunk rajta, sokszor már torkig vagyunk velük, de szívünket még midig a jégpáncél tartja fogságban, a gyûlölettõl, ettõl felmegy pumpa annyira, hogy nem látunk a pipától .Megsárgulunk, mert elöntött az epe, ez már a bánatnak olyan elõre haladott formája, ami kirágja a gyomrot, megfekszi a beleket, s addig markolássza a szívünket, mígnem egyszer megtörténik a csoda és leolvad a szívünkrõl a jégpáncél, eloszlik a szemünk elõl a lila köd.

S aki továbbra is kõszívû marad, arra igaz, hogy amint veti ágyát, úgy alussza álmát.

Döbbenetesek ezek a népi bölcseletek, egyértelmûen magyarázzák a pszicho somatika legmagasabb fokának, a megbocsátás szintjének elemi hibáit, azt, hogy képtelenek vagyunk bocsánatot kérni és megbocsátani.

Képtelenek vagyunk odamenni a Másikhoz, szemébe nézni és meg ígérni, a jövõben tartózkodni fogok attól, hogy olyat tegyek, ami Neked nem jó, de ezt követnie kellene annak, hogy a megbánást el is fogadják, s valódi nem csak szavakkal közölt, hanem lélekbõl fakadó bocsánat kövesse.

E bevezetõ után nézzük meg, milyen konkrét fizikai megbetegedéseket okozhatnak a meg nem oldott konfliktus helyzetek!!!

Az Öntörvényû fejjel megy a falnak. Nem hallgat a jó szóra, nem fogadja el, sõt vissza utasítja a mások tapasztalatát, s ha erre felhívják a figyelmét, megsértõdik. Rá nem igaz, hogy más kárán tanul az okos.

Aki a másik által számára jó szándékkal mondottakkal nem ért egyet, saját problémáit maga nem tudja megoldani, a felajánlott segítséget nem fogadja el, csak tépelõdik, rágódik a megoldhatatlannak tûnõ dolgokon, annál az energia -ATP- elfogy.

A tudomány igazolja, hogy ha elfogy a szervezetbõl a kellõ mennyiségû energia, akkor beáll az energia gazdálkodási állapot, s elõször az emésztõ rendszer marad ellátatlanul, s ennek számos emésztõszervi megbetegedés lehet a következménye:

Ezek: elõrehaladott elsavasodás a gyomorban, amely a nyelõcsõ érintettségét is magával hozhatja. Úgy mondják népiesen, felkúszik a savkígyó a torokba.

Ennek egyenes következménye lehet a krónikus gyomorhurut, amely késõbb átalakulhat gyomorfekéllyé, ez elõbb utóbb kivérzik, s a vérzõ gyomorfekély rehabilitációja a mûtõasztalon történik, s ha nem ez a végállomás, hát el is rákosodhat.

Ez a rákosodás kezdõdhet a gyomorban a nyombélben, de a nyelõcsõben és a szájüregben is.

Statisztika igazolja, hogy az emésztõszervi rákok- szájüregtõl a végbélig- az elmúlt években megháromszorozódtak.

De nézzük meg, mit értünk azzal, hogy valaki valakivel, vagy valamivel torkig van.

A védikus- õsi indiai bölcselet-torok csakrának mondja ezt a területet, s kimondott szó igazságtartalmával, a kimondott szó mûvész és igazság tartalmával hozza összefüggésbe.

A magyar népi bölcselet szerint van akinek elakad a lélegzete, torkán akad a szó, félelmében torkán akad a szó, ijedtében meg bénul. Mert magában hordozza mindazokat a sérelmeket, búbánatot, amik már régen nem rá tartoznak.

Garat gége görcs alakul ki, bénul az agyban a beszédközpont. Az ilyen állapot, ha tartóssá válik, a szenvedõt kizárja a közösségbõl, mert némán, dadogva a társadalomban nehéz szerepet vállalni és annak meg is felelni.

Mi minden történhet még a toroktájék tartós energetikai görcsössége esetében?

Zavar támad a pajzsmirigy és mellékpajzsmirigyek mûködésében

A pajzsmirigyben kialakulhat a strúma, kialakulhatnak hideg és meleg göbök, amelyek a kiváltó ok tartós fennállása esetében el is rákosodhat.

De zavar állhat fenn a jód, a kalcim ház tartásában is, ez utóbbi a szervezet puffer kapacitásának romlásában mutatkozik meg, s ha a szervezet elsavasodik, akkor a krónikus degeneratív betegségek egész sora kialakulhat.

Az ilyen lelkû emberre mondják, hogy meg van keseredve, vagy be van savanyodva.

Ez megint azt jelenti, hogy borul a szervezet sav-lúg egyensúlya, rigiddé, merevvé válik az epehólyag, nem ürül az epe. Elszaporodnak egyes gombák és gennykeltõ baktériumok, kialakulhat az epehólyag gyulladás, hasnyálmirigy gyulladás. Majd epehomok és epekõ is.

Az epe pangás magával hozza a hasnyálmirigy érintettségét is, kialakulhat a II. tip. Cukorbetegség, de ha a gennykeltõk szaporodnak el, akkor sokszor a mûtõasztalon van vége a kórnak.

A pajzsmirigy érintettsége magával rántja szívet. Szapora pulzus, és fáradékonyság alakul ki.

A savasodás elõsegíti a szervezet elgombásodását, ez pedig számtalan bélbetegség okozója lehet., különféle gyulladások, elfajulások formájában, s végül itt is a rák jelentkezik.

Végül marad a szív és a tüdõ.

Hogy is mondtuk?

Mellre szívjuk, nem tudjuk ki köhögni, s ha bennmarad, akkor megkérgesedik a szív azaz jégpáncél alakul ki.

Elõkészület arra, hogy meg is szakadjon, azaz kialakuljon a szív teljes elmeszesedése, sklerozisa, majd egy hirtelen lelki görcs, s a túlfeszített húr elpattan. Vagy azonnali szívhalál, vagy intarktus.

A befejezésül, aki nem tud megbocsátani, az meggörbül az élet terhei alatt, a lélek nyomása alatt, s görbült gerinccel még gerinctelenséggé is fajulhat a helyzet

Kezünkben a döntés.

Választhatjuk a megbocsátást, ami az egészséghez vezet, s hordhatjuk a tüskét a lelkünkben egy életen át, legörbült szájjal.

Szeretettel Béky László