Valamikor réges régen, úgy l5-l8 milliárd évvel ezelött a Teremtõ akaratából elindult az általunk részben ismert, de lényegében soha meg nem ismerhetõ Universum kialakulása.

Az elsõ milliomod másodpercben még plasma állapot volt, s ekkor minden információ egyszerre jelent meg a Végtelenben, majd, ahogy elkezdett lehülni a Mindenség, kialakult az anyagi világ elemeinek végtelen sora, s ezeknek az elemeknek számtalan variációja található meg Naprendszerünkbwen, s azon kívül.

Ismereteink szerint Naprendszerbõl is több milliónyi van, s ezek valamint a, a Galaxisok egymásra hatása, a Makrokozmikus rendet alkotják

Ezek a garvitációs és mágneses terek, a különféle már ismert és még ismeretlen erõterek tartják össze az egész Rendszert.

Az eddig eltelt idõ mintegy 2/3 körül, tehát mintegy 5 milliárd évvel ezelött a Kozmikus Térben már megjelent a mi Földünk energetikai holografikus elõképe, s ez elkezdett materializálódni. Elõször az égõ magas hõmérsékletõ tûzgömb, amely még elemi elõformációban tartalmazta az anyagokat, s az egészet pára vette körül, majd amikor a hömérséklet lehült egy kritikus pontra, a víz kivált, s ez alakította ki az õs óceánokat.

A végtelen kozmikus spirál törvénye szerinti mozgások, mely szerint az Universumban minden mindennel összefüggve mozog, perdül részben a saját tengelye, részben egy sprirál-elliszis pályán, a Föld is elnidult-már a keletkezés pillanatában saját pályáján.

Kialakult Holdunk, s a Föld_Hold egy közös sulypont szerint kering, s vesz rész a nagy rendszerben. A Föld a Síriussal van hasonló egyensulyi ,galaktikus kapcsolatban., s így termtõdik meg a kapcsolat egyre növekvõ tér-idõ kapcsolattal a Végtelennel.

Az õs óceánokban aztán kialakultak a Nap sugár elektro mágneses és a Föld geo bio mágneses hatásainak összességével az élet elsõ õsi formái, amelyek év milliókon keresztül a tengerhez kötõdtek. Más elméletek szerint külsõ “megtermékenyítés” hatására alakult ki az élet a Földön, nevezetesen üstökös csóvájában jégbe fagyva került hozzánk az elsõ õs DNS, s erre a bizonyíték, hogy csak a balra forgató forma található meg rendszerünkben. A jobbraforgató formát ugyanis a kozmikus sugarak megsemmisítik

Az élet aztán a saját önfejlõdése következtében differenciálódott, s kialakult a növényvilág, az állatvilág, s végül megjelent maga az ember.

Ha a Föld eddigi élet idejét 24 órára át vetítjük, akkor az ember megjelenése 23 óra 59 perc 45-5o másodpercre tehetõ. Ebbõl látható, hogy minden amit a Teremtõtõl készen kaptunk, milyen mérhetetlen felelõsséget ró reánk, Gondoljunk bele, hogy ez alatt a pár másodperc alatt, mióta állítólag ” homo sapiensek ” azaz gondolkodó emberek vagyunk, mekkora kárt tettünk az ökö sístem-ben, azaz a természetes környezetünkben.

Nézzük meg egy kisé a Föld és az élet fejlõdését, nézzük meg kapcsolatunkat az ásványvilággal, a növényvilággal, az állatvilággal.

Elsõ: ugyanazokból az anyagokból épülünk fel, ugyanolyan az atom szerkezetünk, növényekkel mintegy 3o, állatokkal 3o-99 % ban hasonló a genetikai kódunk, s ugyanabban az elektro mágneses komplex mezõben fejlõdünk, élünk és pusztulunk, mint minden ebben a létformában, azaz részei vagyunk az örök körforgásnak.

Ilyen értelemben testvérei vagyunk az ásványoknak, növényeknek, állatokna, egymásnak.

A Biblia Ádámra és Évára vezeti vissza az emberiség történetét. Az õslény genetikusok jelen ismeretei szerint a mai nappal 2 õsanyára és 1 õsapára vezethetõ vissza valamennyi földi ember. Idõkérdése, hogy megtaláljuk az egy õsapához tartozó egy õsanyát-nem döbbenetes? S mindezek Közép Afrikába vezetnek.

Nézzünk egy másik igen döbbenetes analógiát.

Az élet az õs óceánokból indult ki, az egysejtû fokozatosan alakult ki magasan fejlett élõlénnyé, amelyik már a szárazföldön él. A megtermékenyített pete 9 hónapig az anyaméhben vízben él- s követi az egyedfejlõdés a törzsfejlõdés minden láncszemét. A magzatvíz tehát az õs óceánnal analóg.

Kis fantáziával, ha az élõlények pl az ember méhen belûli életidejét és az átlagos életkot arányba állítjuk, s azt visszavetítjük a Föld életkorára, s ezen belúl aránypárt állítunk a méhen belûli idõ és az õs óceánokban eltöltött idõ közt, akkor prognosztizálhatjuk a Föld várható életkorát!!!

Rendkívül érdekes, hogy a Teremtés misztériumát valamennyi világvallás és a tudomány mai állása lényegileg hasonló képpen magyarázza, csak a megnevezési formák mások.

Földi létformában minden életfolyamat vízhez kötött. Felvetõdik a kérdés, hogy miért a vizhez?

A válasz kézenfekvõ!!!

Ismereteink szerint a hidrogén adja le leg intenzívebben az elektronokat, s az oxigén veszi fel leg agresszívebben.Igy e két elemnek szükség szerüen egyesülnie kellett.

Az élet kialakulása, fenntartása és lebontása mind vízhez kötött fiziko-kémiai folyamat, amelyet holografikus, szakrális geometrikus formák elõznek meg.

Ahoz, hogy földi létformában az élettelenbõl élõ válljék, szükséges a Föld geo bio mágneses tere, az elemi alkotó részek, ásványok vízben oldott állapota, a növényekben a klorofil, s a mindent mozgató Nap sugár és Universalis sugárzás, amely szintén részben hullámtermészetû, részben korpuszkuláris sugárzás..

A napból érkezõ sugaraknak csak mintegy lo %-a érkezik változatlanul a Föld felszinére, a többi modulálódik a kozmikus térben lévõ valamennyi általunk ismert és még nem ismert anyag és anti anyag holografikus vagy holomezõben lenyomatként meglevõ formáival. Ez a rendszer összességében az asszimilációt eredményezi.

Növényi táplálékaink tehát a Nap sugárzó elektromágneses erején kívül tartalémazzák az egész Universum minden hozzánk érkezõ hatását, olyanaokat is amelyekrõl még fogalmunk sincs, de létezésünkhöz nélkülözhetetlenek.

Kedves olvasóik-ezért KELL minden nap az évszaknak megfelelõ tiszta egészséges növényi táplálékot is magunkhoz venni, hogy a kozmovitális kapcsolataink megvalósulhassanak.

Ahogy a felépítési élettani folyamataink vízhez kötöttek, ugyanígy valamennyi életfenntartó folyamat is vízhez kötött. Testünk mintegy 2/3-a ugy mint a Föld anyáé víz. Ez a víz részben a sejteken belûl, részben a sejtek közt található. A két viz között, amennyiben a víz rendezett struktúrájú, mintegy 5o-loo mili Volt a feszültség különbség. Ezt a feszültség különbözetet tartja fel az ATP /adenosin tri fosztfát/ erre a rendszerre megy el energiánk mintegy 2/3-része. Amennyiben a víz rendezetlen struktúráju, pl vbalamely betegség miatt, lényegesen több energia kell a rendszer fenntartásához, s az életre szintesemmi sem marad-ezért vagyunk fáradtak. Ezért is ajánlott valamennyi heveny és krónikus betegség kúrájába az ágynyugalmat és az alvást, mint öngyógyító programot beiktatni.

A víz részt vesz a lebontási folymatokban, hisz valamennyi salakanyag vízhez kötötten jelenik meg- nyelven lepedék, kilégzett pára, bõrön át izzadtság, vizelet és széklet.

Bármelyi felépítõ, fenntartó, lebontõ rendszer hibásodok meg, a vizen keresztül, az elektro mágneses rendszerek harmonizálásával, s egyéb biofizikai módszerekkel elõ lehet segíteni az öngyógyító képességet.

A kémiai gyógyszerek, amelyek allopatikusa, azaz tünet ellnesek és valahol a sejtszintû folyamatok derekán szólnak belé a rendszerbe, évek múltán a feledés homályába kerülnek, megmaradnak a természetbõl eredõ készítmények, a biofizikai orvoslás, a mentális technikák, de a szintetikus kémiai készítmények, amelyek az élet elemeit nem tartalmazzák a múlté lesznek.

Következeõ cikkeimben fokozatosan eljutunk az itt és most problémáihoz, de szeretném ha a T. Olvasó megértené, hogy a Végtelen igen pici részét ismerjük, látjuk, tudjuk, hisz ha az elektro mágneses spektrumot szemléljük, abban a látható tartomány nem éri el a l %-ot. S akkor szívünkre téve kezünket mondjuk ki bátran..ér-e valamit az a materialista mondás..hiszem ha látom…

Budapest 2oo5 tél elején

Béky László Az AURA Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ Igazgatója.