Részlet a levélbõl: … s amikor a tsz-t privatizálták, az Uramat elküldték nyugdíjba, pedig Õ volt a fõmérnök, de mivel nem volt tsz tag, igy részt sem osztottak neki és kimaradt a privatizálásból. Egész életében a közösségért dolgozott, semiféle magán vállalkozása sincs és most 64 évesen itt áll a pici nyugdijával, meg az én tanitónõi nyugdijammal, s a keserû életemmel.

Igaz, hogy nekünk már nem sok van hátra, de addig is jó lenne boldogan élni.

tartozásunk nincs senki felé, megvettük a sírhelyünket is, követ is tétettünk reá, s gondozzuk is, nehogy megszóljanak, hogy rendezetelen. A gyerekek elköltöztek a városra, s mi itt maradtunk kettecskén- öregesen. Én is már elmultam 59 éves. Mindkettõnket kínoz a reuma, meg a vérnyomás.

nappal még csak elvolnánk- de éjjelente rettenetes. Forgolódunk az ágyban, leizzadunk, s rettegünk, hogy mi lesz velünk? hallotuk, hogy Ön nem csak testi nyavalyákkal, de lelki dolgokkal is foglalkozik, ezért kérjük a sgitségét.

Kedves jó Asszonyom, kedves Mérnök Úr!

Ha nem lennék jól nevelt, akkor azt kéne mondanom, úgy megrázom magukat, mint Krisztus a vargát – és ne haragudjanak a még élesebb szóért. Józan eszüknél vannak? Méghogy a saját sírjukat gondozzák, még szerencse, hogy nem vésték rá a születési idejüket, mert akkor már csak a halál dátumát kéne rávésni és magukra húzhatnák a koporsó fedelét. No de ezek után kicsit más hangon!

Mérnök Úr! ha évtizedekig eligazgatott több ezer hektárt, akkor nem igaz, hogy nem tud vagy szaktanácsadókén elhelyezkedni, vagy oktatni, vagy saját kisbirtokot elinditani.

Ha egyikhez sincs kedve mondok még jobbat! Ismerem a környéküket. kora tavasztól késõ õszig hihetetlen mennyiségû gyógynövényt lehet gyüjteni. Vagy saját maga végezze, vagy végezze és szervezze a környék munkanélkülieinek, s mindjárt lesz annyi feladata, hogy nem lesz ideje a saját mondva csinált bajaival kinlódni.

Asszonyom! Ön pedig ennek a tevékenységnek az adminisztrációit végezheti.

S amennyiben növény ismereteik hiányosak, szívest örömest tanitom Önöket a tél folyamán, csak keressenek meg.

Bízom abban, hogy kemény szavaimból megértették a szeretet megnyilvánulását, s kérem mentül elébb jelezzenek vissza, hogyan döntöttek.

Béky László