Az ember, mint mikro kosmos számtalan formában kapcsolódik a külvilághoz, mint makro kozmoszhoz.A kapcsolat részben az érzékszerveken keresztül, részben másként valósul meg.

A makrokozmosz teljes elektro mágneses spektrumából az érzékszervei kapcsolati rendszeren keresztül, a követkeuõ információk jutnak hozzánk:

– fény: szem

– hang:fül

– szagok, illatok: orr

– ízek: nyelv

de ismert a nyomás, a hõ ,a térérzet, egyeseknél a geopáthia érzékelése, s van aki képes a mágneses mezõk, s különféle egyéb sugárzások érzékelésére is.

Képesek vagyunk “megérezni ” pl azt is, ha bemegyünk valahová, s ott éppen hatalmas veszekedés, vagy éppen boldog szerelmi együttlét volt- Úgy mondjuk, hogy benne maradt a levegõben, pedig nincs másrol szó, mint a az elektro mágneses sugárzás egészen speciális érzékelésérõl.

Ismerjük a vibrál körülötte a levegõ, vagy csak úgy sugárzik kifelyezéseket, s ez mind azt jelenti, hogy az ember nem csak érzékeli, hanem alakítja is a környezetét.

A külsõ környezetbõl érkezõ információk számunkra vagy destruktívak azaz romboló, betegítõ hatásuak, vagy közömbösek, vagy javító ,éltetõ hatásuak.

Az érzékszerveink a központi idegrendszer, nevezetesen az agykéreg ugynevezett termináljai, ahol a primer azaz az elsõdleges információ, valamely formában megjeleni, ezt az érzlékszervek receptorai érzékeli, azaz ugymond felveszik, s ezután egy több lépcsõbõl álló futószalagon keresztül eljut az agykéregbe, ahol az érzet tudatosul.A tudatosulás után ez az érzet a limbikus központból, ahol az emlékek vannak , minmetgy elõhívja a korábbi ehhez az ingerhez kapcsolódó válaszokat, s ezek ismeretében a szervezet vagy a vegetatív idegrendszeren keresztül automatikusa, vagy a központi idegrendszer által irányítottan megteszi a válaszokat. Ez utóbbi esetben mindég az egyén elõzetes akarati döntése által törénik meg a cselekvés.

A jobb megértés kedvéért nézzünk meg egy pédát:

Ebédelünk, s számunkra igen kellemes, jólesõ ízekkel találkozva, szintre mámorosan élvezzük az étel minden falatját- nem gondolunk semmire, csak élvezzük a kulináris gyönyöröket, majd hirtelen valami teljesen szokatlan íz kerül a szánkba, felkapjuk a fejünket, s azonnal cselekszünk- kiköpjük az oda nem illõ falatot.

Ezzel a cselekedettel megóvtuk a szervezetünket valamely nem kívánatos egyéb további kellemetlenségtõl.

Nyelvünköz izlelõ bimbók találhatóak, s megkülömböztetjük az édes, sós, savanyú, csípõs és keserû izeket.Ismerjük a különféle kombinációkat-keserédes, fanyar,édes-savanyú, de más kombinációkat is.

Az ízeknek óriási jelentõségük van. Ezek részben materiális szinten jelentkeznek, de hatnak a lélek szintjén is. Az ízvilág mint diagnosztikai és terápiás rendszer szinte egyidõs az emberiséggel.

Eleink empirikus azaz tapasztalati úton jöttek rá egyes ízek egészsségre gyakorolt hatásásra, s késõbb ezek az ízek a népgyógyászatba is bekerültek, s onnak erészben a hagyományos keleti pl védikus, de az európai gyógyászatban is méltó helyet találtak.

A népi bölcsesség ismeri az..epés, a rosszmáju, a megkeseredett, a besavanyodott, csípõs nyelvû, s hasonló mondásokat, s azt is tudja, hogy ezeknek mi a mélyebb értelme.

Az ízekkel kapcsolatos limbikus központi elsõdleges beírás a csecsemõ korra vezehetõ vissza, az anytejben lévõ tejcukor édes íze pl a biztosággal, a feltétel nélküli szeretttel függ öösze, s nem véletlen hogy a magukra maradt idõs öüzvegy hölgyeknél található meg a legmagasabb %-ban a II.typ. cukorbetegség.

A tudattalanból mintegy elõhívja a menekülést-a szretetetet szimbolizáló édes ízt.

A keserû iz a máj és epe mûködését, a jobb gyomor mûködést segíti elõ, a savanyú elõsegíti a nyáltermelést, azaz segít a szervezet sav-lug egyensuly megteremtésében, a csípõs iz melegítõ hatású, de a fanyar íz is hat az emésztésre.

Maga a rágás milyensége is alapjaiban eldöntheti az egész emésztés milyenségét. Ha gyorsan kapkodva kutyfuttában eszünk, akkor nincs elegendõ ideje a szervezetnek a falatot elemi építõ részeire szedni, igy az emésztés csak úgy általában valósul meg, míg ha alaposan, méltósággal rágunk, s a falat elemi építõ köveire bomlik, akkor van mód arra,- hogy az íz és egyéb paraméterek-konzistencia, s valamennyi degusztációs értékmérõ alapján- az agykéregben megjelent és tudatosult információk alapján valódi, célzott emésztés valósuljon meg enzimatikus, hormonális és mikrobiológiai szinten is.

Igen fontos, tehát, hogy a nyelvünk minden pillanataban jó állapotban legyen. A nyelv, mint mikrorendszer , mutatja az egész szervezet pillanatnyi és párnapos állapotát, ami elsõsorban belgyógyászati információkat jelent.

A piros, vörös, telt nyelv általában a heveny, a sápadt, vékony erõtlen, lepedékes nyelv inkább a krónikus betegségekre utalhat. A kinai nyelév diagnostika több ezer oldal, s évekig tanulják a hallgatók.

Nyelvünk karbantartása tehát elsõdleges feladat, amit már az õsi egyiptomi tanítók is ajánlottak- felkelés után nyelvkaparás, majd olajjal öblögetés, zuborgatás, csukott fogakkal. Kb 15-25 perc alatt az olaj higgá, tejszerüvé válik, ekkor kell kiköpni és utána szájat öblögetni. A jól mûködõ immunrendszer esetén a tejszerüvé válás hamarább következik be.

Fontos, hogy a szaglásunk is tökéletes legyen, mert az orr nyálkahártyában lévõ szaglóhám nemcsak az illatokkat érzi, hanem a kozmikus elektro mágneses életõ sugárzások egyik primer-elsõdleges-receptora is. Az eldugult orrú gyermek bamba, erõtlen, kommunikációjában zavart lesz, s sem önmagával, sem társaival nem tud normális kapcsolatba kerülni, mert erõtlen.

A szagoknak, illatoknak a limbikus központon keresztül vannak igen meghatározó szerepei az élet szinte minden pillanatában.

Ezek az illatok lhetnek számunkra kellmetelenek, s ekkor pl védenek valamitõl, tehát a kellmetlen illat is lehet hasznos, de lehet az illat közömbös, s lehet igen kellemes. maga a hatás az szervezet szinte minden funkciójára kihat, mert a vegetatív idegrendszer szimpatikus-paraszimpatikus tónusát valamilyen irányba befolyásolva immunológiai és hormonális hatást fejt ki

Igen fontosak a szekszualítással kapcsolatos tapasztalatok. A nemre jellenzõ feromonok, s azok egyedisége alapjaiban meghatározza a párok összetartozását, s harmónia esetében életre szóló kötelék alakul ki.

A testünkbõl kijövõ szagok vagy illatok a szervezet áltzalános és pillanatnyi állapotának is jelzõi lehetnek, hisz ismerjük a rákbetegséget kiszagoló kutyák történetét, de a gyakorlott gyógyítók a szagról is megmondják, kinek kinek a gyönge pontjait.

Orr nyálkahártyánk tökéletessége tehát segít eligazodni az élet szinte minden területén abetegség-egészség, a gasztronomia, a párválasztás s egy sor egyéb területen is.

A reggeli l %-os sós vizes orr öblítés, a váltott orrlukú jóga légzés, a máriatövis magos orr kikenés olyan egyszerû módszerek, amelyek az orr nyálkahártya egészségét hosszútávon elõsegítik.

Béky László, 2oo3 nyarának végén