Ha nagyon vulgárisak szeretnénk lenni, akkor különféle elektro mágneses rezgéseket, ezen belûl elsõsorban a Nap sugárzó energiáját. Nézzük meg azonban ennek az egész rendszernek a mechanizmusát, s aki megértette, annek a továbbiakban nem kell magyarázni azt, hogy miért van a táplálkozás tudományban kitüntetett szerepe a zöld növényi részeknek.

Az általunk ismert Universumban, földi létformában két alapvetõ anyagcsere körfolyamatot ismerünk. Ezek egyike a felépítõ azaz asszimilativ növényi folyamat, a másika az emberben lezajló lebontási illetve átformálási feladat.

Az élõ növények a talajban lévõ, vizben oldott szervetlen anyagokból a növényi zöld festék azaz a klorofill segítségével összetett anyagokat állítanak elõ, melyben víz és szárazanyag, ezen belûl szénhidrát, fehérje, növényi zsiradék, élelmi rost, szervalkotó makro és mikro elemek, vizben és zsírban oldódó vitaminok, valamint egyéb biológiailag aktiv anyagok képzõdnek. A folyamat eredményeképpen oxigén szabadul fel.

Ahoz, hogy ez az élettani folyamat megvalósuljon a szervetlen anyagokon kívül szükséges a talaj mikrobiológiai harmónia, amely segítségével végbemegy a humifikációs folyamat, azaz a már nem élõ növények lebomlanak és ujra bekerülnek a visszaforgatási ciklusba. E ciklus nélkül a talajokban diszharmónikussá vállna a makro mikro elemek aránya, s a növényekben is kialakulnának az abszolut és relatív hiányok. Ez a hiány állapot, sajnos a növényi kertészeti és szántóföldi kultúrákban szinte mindenütt nyomon követhetõ.

Az egyoldalú, ugynevezett monokultúrás növénytermesztés, s az egyoldalu mûtrágyázás majdnem teljesen tönkre tette a talaj életet, s ennek eredménye a tápanyagokban hiányos növényi kultura.

Egy kiskanálnyi egészséges talaban l5o km gombafonal és 4o.ooo mikrobiológiai faj mintegy l milliárdnyi egyede él. Ha ezek nem lennének, a talajok részben vagy egészben holt terekké alakulnának át.

A másik igen fontos tényezõ azoknak az elektro mágneses rezgéseknek az összessége, amelyek alavetõen meghatározzák a földi létformát. ezek egyrésze a Föld anyához kötöttek, más részük külsõdleges.

A Föld anyához kötöttek a gravitáció, az É-D-i mágnesesség, a magmából jövõ sugárzások, a kristályszerkezetek piezzo elektromos rezgései, s a különféle rendszerbe rendezõdött elektro mágneses sugárzások összessége.

Kívülrõl jött elekro mágneses hatások a Nap sugár, bár ennek csak mintegy 1o %-a érkezik hozzánk változatlan formában, de itt jelentkezik valamennyi bolygó , égitest, a sok milliónyi Natprendszer, a Galakszisok csillaghalmazok stb-k sugárzása, a Tejutrendszerben lévõ tejcukor felhõ sugárzása, s a kozmikus térben lévõ valamennyi anyag és anti anyag holografikus rezgései. Mindezek természetesen állandóan válzonak, egymással folyamatos kölcsönhatásban vannak, s hatásuk függ a Föld tengelyének 23,5 fokos kitérése miatti évszak változástól.

Ezért van a téli fóliás zöldségnek csak materiális értéke, de valódi tápértéke szinte semmi.

A földi és égi elektro mágneses sugárzások összessége adja meg tehát nem csak a növényeknek, de nekünk embereknek is az élet alap feltételeit. Ha 2o percig ezek az erõterek nem lennének, az élet össze omlana.

A zöld növényi részek , a magvak, a gyümölcsök tehát elektro mágneses rezgések konzervei.

Nézzük meg ezek után mi játszódik le bennünk, emberekben. A táplálkozás , ami jelen esetben élõ növényeket, vagy igen kíméletes módon szárított , biológiailag tiszta ,teljes értékû zöld hajtásokat jelentenek, – ezeket a különféle tápanyagokat egy bonyolult rendszer segítségével vissza alakítja elektro mágneses rezgésekké.

Nézzük meg ezt a csodálatos rendszert, ami csak oxigén segítségével mûködik tartósan.

Az elfogyasztott táplálék az emésztõ rendszer segítségével végsõ soron valamennyi formájában vízben oldott elemi egységekké alakul át, s az ugynevezett citrát kör azaz a Szentgyörgyi-Krebbs cikluson keresztül energiává alakul át.

Ez azt jelenti, hogy a sejtekben lévõ mitokondriális rendszer és az oxigén együttes jelenléte hatására minden lebontott tápanyag végsõ soron a sejtek membrán potenciálját kialakító ATP-vé azaz adenosin tri foszfáttá alakul át. Ez a folyamat ko enzim Q-1 és Q-1o nélkül nem valósulhat meg.

A sejten belûli és sejten kívüli víz feszültség különbsége 5o-loo m Volt. Ez a különbség teszi lehetõvé hogy a sejtekben a víz strukturálisan rendezett legyen, s ennek eredménye az egész sejtszintû elektro mágneses informatikai rendszer. Ha ez jól mûködik, akkor tökéletes az alapreguláció, ha nem, akkor sem az alapreguláció, sem a szellemi és fizikális munkavégzés, sem a szaporodás nem lehet tökéletes.

A zöld növényekbõl készült készítmények fehérje tartalma szárazanyagra vetitve meghaladja a 2o %-ot, tartalmazzák a létfontosságu aminósavakat, kiemelkedõ az élelmi rost tartalmuk, kíváló 3:1 a Ca:P arányuk, tartalmaznak egy sor egyéb makro-mikro elemet, vizben és zsírban oldódó vitamint, s jelentõs a szabadgyökfogó SOD azaz superoxid dismutase ensim tartalmuk. Egyéb ensim tartalmuk is mintegy 4-5ooo -re tehetõ. Ezek az enzimek a közbülsõ biokémiai reakcióknál koenzim szerepet töltenek be, azaz nélkülük nem játszódhatnak le a sejtszintû biokémiai folyamatok.

A jelenlegi hétköznapi táplálékaink kíváloan alkalmasak a hiány állapotok kialakitásához. Ez sajnos kényszerpálya. Aki azonban szeretné, ha egészsége tartósan fennmaradjon, kénytelen ugynevezett funkcuonális élelmiszer kiegészítõket is fogyasztani, s ezek közt a zöld színüek jelentõs szerepet játszanak.

A növényekben lévõ klorofill és a vérben lévõ hemoglobin szerkezeti képlete ugyanaz. A különbség mindössze annyi, hogy a klorofillban magnézium, a hemoglobinban vas van. Aki tehát zöld növényekbõl nem eszik eleget, az megteremti a vashiányos vérszegénység alapjait, s ennek következményei ismertek.

Egészségünk alapjait tehát a zöld növények, illetve az ezekbõl speciálisan készített koncentrált kapszulák jó irányba mozdítják el.

Béky László Az AURA Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ Igazgatója.